Vyrostli jsme. Nyní jsme součástí značky REGARTIS.
We grew up. Now, we are part of REGARTIS brand.

www.regartis.com

Nové nařízení týkající se povinnosti aktualizace registrační dokumentace je platné od konce roku 2020!

Nové nařízení Komise (EU) 2020/1435 o povinnosti žadatelů o registraci aktualizovat jejich registrační dokumentaci vešlo 11. 12. 2020 v platnost. Připravili jsme pro vás jednoduchý přehled nejzazších termínů podání aktualizace podle charakteru změn v dokumentaci.

Povinnost provádět aktualizace je podle čl. 22(1) REACH následující:

„Po registraci odpovídá žadatel o registraci za to, že z vlastního podnětu bez zbytečného prodlení aktualizuje své registrační údaje doplněním nových náležitých informací a předloží je agentuře…“

Agentura pak aktuální údaje používá k prioritizaci látek při regulačních opatřeních a zvažování vhodných opatření řízení rizik u nebezpečných látek. Nové nařízení pak upřesňuje nejzazší data podání aktualizované registrační dokumentace podle charakteru změn.

Naši experti Vám mohou nabídnout pomocnou ruku. Naše služby zahrnují:

  • Konzultace nutnosti aktualizace registrační do­kumentace
  • Návrh strategie postupu při aktualizaci re­gistrační dokumentace
  • Zpracování aktualizačního dos­sieru
  • Podání aktualizačního dos­sieru prostřed­nictvím REACH-IT.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat na email experts@regartis.com.

​PS: Pokud Vám unikl náš webinar na téma aktualizací registračních dossierů, najdete ho na našem YouTube kanálu!