Vyrostli jsme. Nyní jsme součástí značky REGARTIS.
We grew up. Now, we are part of REGARTIS brand.

www.regartis.com

Kontakt

Značka REGARTIS vznikla spojením činností firem ReachSpektrum s.r.o. a EcoMole Compliance s.r.o. Jsme soukromá poradenská a servisní společnost se sídlem v Praze a regionálním zastoupením v Ostravě, v Polsku a v Srbsku. A jsme tu již více než deset let. Celou tu dobu se učíme, zlepšujeme a zdokonalujeme. Aby naše služby byly jednoduché, efektivní a bezstarostné. Pro Vás.

Máme výhodu zázemí Svazu chemického průmyslu ČR, které nám poskytuje záruku vynikající znalosti problematiky regulace chemických látek a rozsáhlý vědomostní základ pro implementaci chemické legislativy ve Vaší společnosti.

Děláme, co umíme nejlépe – poskytujeme kvalitní poradenské a servisní služby napříč celým spektrem dodavatelského řetězce (nejen) v chemickém průmyslu. Naším cílem je, abyste díky nám měli více prostoru na to, co umíte nejlépe Vy – vyrábět, obchodovat, tvořit.

REGARTIS s.r.o.

+420734448120
Rubeška 393/7, 190 00 Praha 9 | IČ 27871665 | DIČ CZ27871665 | složka C 123113 vedená u Městského soudu v Praze.

Náš tým

Jan Holomek

Jednatel


Jan vystudoval chemii na FCH VUT Brno. Profesionální zkušenosti s REACH sbíral na Svazu chemického průmyslu ČR, kde dodnes působí jako poradce. Je členem expertních skupin při CEFIC. REGARTIS vede od roku 2010, připravil několik národních projektů podporujících implementaci REACH v podnicích v ČR. Vyučuje na VŠCHT a účastní se mezinárodních vědeckých projektů pro ECHA. LinkedIn

Tomáš Novotný

Customer Happiness Manager


Tomáš vystudoval Aplikovanou informatiku v chemii na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Je ředitelem a manažerem spokojenosti zákazníků v REGARTIS. Tomáš je odborníkem v oblasti chemické legislativy, odborníkem na obchodní strategii a komunikačním průvodcem, který zajišťuje co nejúčinnější spolupráci mezi našimi technickými odborníky a zákazníky. Často vede vědecké projekty pro ECHA, EFSA a JRC. LinkedIn

Inessa Kiristaeva

Customer Happiness Manager


Inessa vystudovala Mendělejevovu Univerzitu Chemických technologií v Moskvě, a v oblasti chemické legislativy pracuje již od roku 2007. „Mým cílem je, aby se chemické látky v Evropské unii i jiných zemích používaly bezpečně. Proto jsem součástí týmu REGARTIS, kde odpovídám na Vaše dotazy, a díky spolupráci s mými zkušenými kolegy Vás dokážu navést na správnou cestu ke splnění všech legislativních požadavků.“ LinkedIn

Dušan Bašić

Customer Happiness Manager, Regulatory King


Díky svému osobnímu a zároveň profesionálnímu přístupu a entuziasmu je Dušan tou správnou osobou pro konzultaci Vašich problémů v chemické legislativě. Vystudoval Matematicko-přírodovědnou fakultu v Kragujevaci a získal magisterský titul ve vědeckém výzkumu a vývoji na katedře chemie. Je také (opětovně licencovaným) chemickým poradcem, regulačním úředníkem, přednášejícím na workshopech a konferencích, odborníkem v zajímavých mezinárodních projektech v oblasti chemie a technologie a hrdou součástí týmu REGARTIS. Se svou ženou Draganou vede pobočku v Srbsku. LinkedIn

Jana Trávníčková

Customer Happiness Manager, Regulatory Queen


Jana vystudovala chemii na FCH VUT v Brně. Poradenské činnosti v oblasti chemické evropské a národní legislativy se věnuje od roku 2014. Poradit Vám může se vším, co se týká nařízení REACH, především pak s autorizací SVHC látek, směrnicí RoHS II a nařízením o konfliktních minerálech. Poradit Vám může i se splněním požadavků nařízení REACH v oblasti zprávy bezpečnostních listů a požadavků CLP. LinkedIn

Kristýna Halamásek

Regulatory Queen


Kristýna vystudovala Vysokou školu chemickou a technologickou v Praze, kde získala magisterský titul v oboru farmaceutické biotechnologie. Již během studií získala mnoho zkušeností v oblasti chemické legislativy a nyní využívá své znalosti, aby Vám pomohla s úkoly souvisejícími s nařízeními REACH a CLP, sestavováním registrační dokumentace k nařízení REACH a vytváření bezpečnostních listů. Současně se stará také o organizační činnosti v REGARTIS včetně zajištění odborných kurzů, kurzu REACH Manažer a tradičních konferencí PCMC a Chemická legislativa. Od ledna 2022 se Kristýna věnuje výchově nové generace konzultantů na mateřské dovolené. LinkedIn

Andrea Dalecká

Regulatory Queen


Andrea získala magisterský titul v oblasti veřejného a pracovního zdraví na lékařské fakultě a odpovídá za hodnocení chemické bezpečnosti nebezpečných látek. Její znalosti se využívají hlavně během procesu registrace a schvalování, který ukládá nařízení REACH, ale má také zkušenosti s náročnými RoHS a dalšími projekty. LinkedIn

Tereza Harausová

Regulatory Queen


Tereza vystudovala Univerzitu J.E. Purkyně, kde získala magisterský titul v oboru odpadové hospodářství. Chemické legislativě se věnuje již od roku 2017 a nyní pomáhá našim klientům především s nařízeními REACH, CLP, včetně konzultací, kompilace registrační dokumentace REACH nebo povinností hlavního žadatele o registraci. LinkedIn

Dragana Bašić

Customer Happiness Manager, Regulatory Queen


Dragana vystudovala Chemické inženýrství a je zkušenou konzultantkou v oblasti chemické legislativy. Vyzná se především v procesech a povinnostech, které ukládá nařízení REACH a CLP. Její hlavní náplní práce je sestavování registrační dokumentace, bezpečnostních listů a rozšířených bezpečnostních listů a jejich autorizace, a oznamování látek do toxikologických center. Dragana je také licencovaným chemickým poradcem v Srbsku, kde se svým manželem Dušanem vede pobočku REGARTIS. LinkedIn

Hana Krejsová

Regulatory Queen, Senior BPR Expert


Hana vystudovala chemii na VŠCHT Pardubice. Zabývá se širokým spektrem chemické legislativy od jejich začátků. Jedná se hlavně o biocidy, CLP, REACH, detergenty, a dalšími související problematika jako je skladování, nakládání, bezpečnost práce. Kromě řešení konkrétních požadavků, všechna zmíněná témata dlouhodobě přednáší. LinkedIn

Jana Eliášová

Regulatory Queen, BPR Expert, OZO BOZP


Jana vystudovala silikátovou chemii na Fakultě chemické technologie na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Poradenství v oblasti chemické a ekologické legislativy se věnuje již téměř 20 let. Zabývala se celou škálou legislativy od složkových zákonů, přes integrovanou prevenci až po nařízení REACH a CLP. V současné době se zaměřuje zejména na legislativu biocidů ne evropské i národní úrovni. Jana Vám může nabídnout své služby v přípravě na certifikaci dle norem ISO 9001, 14001 a 18001. Pracuje také jako expert pro TAČR (Technologická Agentura České republiky). V roce 2023 získala certifikaci jako Odborně způsobilá osoba BOZP. Jejím mottem je: Jen malí lidé mají malé cíle. LinkedIn

Pavlína Krejsová

Regulatory Queen, SDS Manager


Pavlína je absolventem Fakulty chemicko-technologické na Univerzitě Pardubice. Zabývá se plněním požadavků nařízení REACH v oblasti bezpečnostních listů a hodnocení nebezpečnosti látek a směsí podle nařízení CLP.

Nika Pilecká

Event Guru


Nika získala magisterský titul v oboru politologie na Sociální fakultě Univerzity Karlovy a díky svým organizačním schopnostem a zkušenostem s mezinárodní spoluprací se stala novou Event Guru v REGARTIS. Je připravena vám pomoci s organizací eventů, školení a konferencí v angličtině, češtině a ruštině a je vždy dychtivá po nových nápadech na spolupráci a výměnu znalostí. LinkedIn

Yana Trubitsyna

Regulatory Queen, OZO BOZP


Yana vystudovala Molekulární Biologii a genetiku na Univerzitě Karlově a krátce poté začala sbírat zkušenosti v chemické legislativě jako konzultantka v REGARTIS. Dnes již má na starosti celé naše oddělení pro služby výhradního zástupce a notifikace do databáze SCIP. V mezičase stíhá také vypomáhat s biocidní legislativou a registracemi dle REACH.  Hovoří plynně rusky, česky a anglicky. V roce 2023 získala certifikaci jako Odborně způsobilá osoba BOZP. LinkedIn

Adam Jonáš

Regulatory King, Ecotoxicology and toxicology expert


Adam je náš expert na toxikologii a ekotoxikologii. Ekotoxikologii se věnuje od roku 2007. Začínal v akademické sféře experimenty pro zjištění vývojové a akutní toxicity, neurotoxicity a endokrinní disrupce různých chemických látek, jejich směsí nebo přírodních vzorků. O tom publikoval několik článků v prestižních toxikologických a ekotoxikologických časopisech. Později zastával několik pracovních pozic v rámci průmyslových podniků. Zabýval se registrací přípravků na ochranu rostlin, biocidů, chemikálií dle REACH a CLP v EU, ale i v jiných regionech s mnoha úspěšnými registracemi. Má zkušenosti s posuzováním endokrinních disruptorů dle současného návodu EFSA a ECHA. Také pomohl navrhnout a monitoroval mnoho toxikologických a ekotoxikologických studií velmi často se specifickými a obtížně testovatelnými látkami.
LinkedIn

Marcin Wilczynski

Regulatory King


Marcin Wilczyński vystudoval chemickou technologii a lékařskou chemii na Fakultě chemie Vratislavské univerzity. Je odborníkem v oblasti chemických zákonů s více než desetiletou odbornou praxí v průmyslu. Nabízí přístup zaměřený na podnikání v oblasti chemických regulací a udržitelného rozvoje. Během své kariéry pracoval pro globální výrobce kosmetických a čisticích prostředků, globální chemické společnosti i místní malé a střední podniky. Činí se také v nevládních organizacích, obchodních komorách a průmyslových sdruženích, orgánech Evropské unie a vnitrostátních orgánech v mnoha zemích světa. LinkedIn

Lucka Havelková

Polymer expert, REACH registration


Lucie je absolventkou oboru Klinická a toxikologická analýza a momentálně dokončuje doktorské studium v oboru Makromolekulární chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. V roce 2023 získala profesní kvalifikaci REACH manažer/manažerka. V REGARTIS se věnuje poradenství v oblasti nařízení REACH a CLP a zpracování bezpečnostních listů. Díky svým znalostem v oblasti polymerní chemie je připravena vám poradit zejména v souvislosti s identifikací polymerů a připravovanou povinností jejich registrace. LinkedIn

Informace o zpracování osobních údajů (GDPR)