Vyrostli jsme. Nyní jsme součástí značky REGARTIS.
We grew up. Now, we are part of REGARTIS brand.

www.regartis.com

IT Nástroje

Chemická legislativa je naším denním chlebem, a víme, jak umí být orientace v ní náročná. Proto společně s našimi IT experty vyvíjíme nástroje, které nám v naší činnosti pomáhají, a rádi je sdílíme i s našimi zákazníky (i širokou veřejností).

Lisam ExESS® vytváří, spravuje a distribuuje bezpečnostní listy a štítky pro všechny hlavní komerční trhy. Využívá plně integrované knihovny regulatorních frází a přepravního obsahu ve více než 54 jazycích. Umožňuje vytváření bezpečnostních listů dle platné legislativy v cílové zemi prakticky do celého světa.

REGARTIS je výhradním distributorem Lisam Exess® pro Českou republiku. Rádi Vám pomůžeme s návrhem vhodného řešení a proškolením pro zaměstnance Vaší firmy.

Lisam ExESS® je postavený na flexibilní a škálovatelné technologii Microsoft.NET, přináší globální, uživatelsky přívětivou a přizpůsobitelnou platformu pro vytváření a distribuci bezpečnostních listů s vícejazyčnými uživatelskými rozhraními a nabízí generování vícejazyčných dokumentů. Lisam ExESS® je vhodným nástrojem pro správu bezpečnostní listů pro firmy a velké podniky. Lze jej snadno konfigurovat a přizpůsobovat uživateli. Umožňuje integraci s ERP systémy.

Hlavní výhody:

 • BL do celého světa (regiony: Evropská unie, Filipíny, Jihoafrická republika, Rusko, Chile, Vietnam, Indonésie, Turecko, Nový Zéland, Austrálie, Malajsie, Thajsko, Tchaj-wan, Singapur, Jižní Korea, Čína, Japonsko, Argentina, Brazílie, Mexiko, Kanada, USA)
 • Výpočet klasifikace dle nařízení 1272/2008/ES (CLP) na základě procentuálního zastoupení jednotlivých látek ve směsi a jejich toxických, ekotoxických a fyzikálně chemických vlastností.
 • Nový formát bezpečnostního listu pro EU v souladu s nařízením komise (ES) 2020/878
 • Výpočet klasifikace dle GHS jsou k dispozici také pro další regiony (GHS pro OSN, USA, Japonsko, Jižní Korea, pro USA a Kanadu také pokyny OSHA a ANSI).
 • Klasifikace specifické pro jednotlivé země VbF pro Rakousko, BetrSichV, Störfallverordnung a WGK pro Německo, VOC pro EU, švýcarské VOCV, dánský MAL ; Hodnocení NFPA a HMIS z USA.
 • Informace o dopravě ADR, RID, ADN, DOT, ICAO, IMDG, UN RTDG, RES420
 • Tvorba expozičních scénářů, návrhy a tisk etiket
 • Návrh obsahu BL na základě vlastností a vypočítané klasifikace nebezpečnosti
 • Flexibilní a jednoduchý import/export nových frází, šablon.
 • Aktuální expoziční limity z celého světa
 • Automatické vyplnění oddílu 15
 • Obsáhlá knihovna validovaných regulatorních frází
 • Výstup do PDF, Word, ODT třeba v korporátní šabloně
 • Modul umožňující generování UFI kódů a snadnější PCN notifikaci
 • Publichem – nástroj pro snadné šíření dokumentů v dodavatelském řetězci

Mít přehled o legislativních změnách u všech látek, které používáte, vyrábíte, nebo dovážíte, vůbec není jednoduché. Náš WatchDog je umí pohlídat za Vás! Co to znamená? Vy si založíte účet, přidáte si látky, které Vás zajímají, do seznamu sledovaných, a WatchDog Vám zašle e-mail kdykoli dojde ke změně jejich regulatorního zařazení (například bude látka zařazena do Kandidátského seznamu, dojde k harmonizaci její klasifikace apod.) Už nikdy se tak nestane, že Vám nějaká důležitá novinka uteče. A to vše zcela zdarma.

Hledáte laboratoř, která provede test potřebný pro sestavení Vašeho dossieru? Nebo tápete v tom, který test vlastně potřebujete, a který ne? Nebo jste na druhé straně barikády a nabízíte testování podle jednotlivých příloh Nařízení REACH? Envigate Vám pomůže najít a kontaktovat laboratoř, která bude vyhovovat všem Vašim potřebám.