Vyrostli jsme. Nyní jsme součástí značky REGARTIS.
We grew up. Now, we are part of REGARTIS brand.

www.regartis.com

Reference

„Na kurz REACH Manažera velmi rád vzpomínám. REGARTIS pro nás připravil neopakovatelných, vědomostmi nabitých 5 týdnů, na kterých jsme se dozvěděli kvanta informací ze všech problematik týkajících se REACH, CLP, prací s IUCLIDem a mnoho dalšího. Zkušení lektoři nám byli vždy oporou nejen v průběhu kurzu, ale dokázali nám zpříjemnit i volný čas po školení. Kurz mohu 100% doporučit i pro další zájemce!“

Ing. Tomáš Navrátil, Referent životního prostředi, Precheza a.s.

„Spolupráce se společností ReachSpektrum v oblasti zpracovávání a správy bezpečnostních listů je na velmi dobré úrovni, požadavky ze strany společnosti jsou řešeny vždy v předem dohodnutém termínu. Formát zpracování bezpečnostních listů v programu Lisam ExESS je po softwarových úpravách pro naše účely vyhovující a splňuje všechny legislativní požadavky. Komunikace se zaměstnanci společnosti ReachSpektrum probíhá na vysoké profesionální úrovni. “

Ing. Petr Horák, HSE Manager, Austin Powder

„Od roku 2009 spolupracujeme v oblasti evropské legislativy chemických látek se společností REACH Spektrum a její nástupnickou společností REGARTIS. S prací společnosti jsme velmi spokojeni, zahrnuje nejen odborné poradenství, ale i výkonnou pomoc při zajišťování povinností výrobců/dodavatelů chemických látek. V současné době rozšiřujeme naši vzájemnou spolupráci v oblasti legislativy chemických látek v jiných částech světa.“

Ing. Zuzana Svobodová , vedoucí ekologie BorsodChem MCHZ, s.r.o.

Naši zákazníci

 

Naše projekty

V roce 2020 jsme dokončili další projekt pro Evropskou chemickou agenturu, tentokrát na téma „Understanding the public perception of nanomaterials and how their safety is perceived in the EU “(ECHA/2018/524).
2019 Opět jsme aktivní v Srbsku. Tentokrát v projektu “Further development of the framework for harmonization with EU legislation in the field of Air, Chemicals and Horizontal Legislation”, kde připravujeme strategické implementační plány pro oblasti REACH a BPR.
2018 – dosud společně s VŠCHT Praha pracujeme na projektu „Screening, data extraction model and data extraction from human and animal toxicity studies on Bisphenol A“pro EFSA pod číslem RC/EFSA/FIP/2018/­01.
2018 Úspěšně jsme dokončili projekt "Survey on pre-natal developmental study (PNDT)”, na kterém jsme spolupracovali s VUOS, a.s. Projekt byl financován European Chemicals Agency (ECHA) na základě procedury č. ECHA/2017/256
2017–2018 Opět pracujeme pro ECHA, tentokrát na projektu Systematic literature study on the uses and risks of nanomaterials as pigments in the European Union (ECHA/2017/182).
Od roku 2017 jsme pracovali na projektech pro Společné vědecké centrum Evropské komise (EU JRC) „Reviews on Non-animal Methods in Use of Biomedical research (breast cancer, Immunogenicity testing for advanced therapy medicinal products, Immune Oncology Models, Autoimmune diseases and respiratory diseases“ (JRC/IPR/2018/F­.3/0035/OC a JRC/IPR/2017/F­.3/0050/OC).
V roce 2017 jsme zpracovali projekt RC/EFSA/BIOCON­TAM/2017/01 – Extensive literature search and selection for relevance of studies related to the chemistry and toxicity of glycoalkaloids and quinolizidine alkaloids in food and feed.
V letech 2016–2017 jsme spolupracovali na twinningovém projektu "Strengthening capacities of National Quality Infrastructure (NQI) and conformity assessment (CA) services in the Republic of Serbia (SR 13 IB EC 01)” realizovaném ČMI a ÚNMZ.
2016–2017 Pracujeme na projektu „Assessment of remaining cancer risks related to the use of Pitch coal tar, high temperature (CTPHT) and Anthracene oil (AO) in Applications for authorization and DNEL setting for CTPHT on its toxicity for reproduction“ pro Evropskou Chemickou Agenturu. (ECHA/2016/295).
Od roku 2015 pracujeme společně s VŠCHT Praha na projektu Transformation and further development of the Compendium of Botanicals reported to contain naturally occuring substances of possible concern for human health when used in food and food supplements“ pro EFSA (OC/EFSA/SCER/2014­/05).
2016 Pro malé a střední podniky jsme v rámci projektu „REACH MSP 2018“ připravili 4 workshopy 16 konzultačních dnů zaměřené na registraci látek podle REACH jako plnění veřejné zakázky pro Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.
2015–2017 Vypracovali jsme projekt Literature review of baseline information to support the risk assessment of RNAi-based GM plants pro EFSA (OC/EFSA/GMO/2015/­01).
2012 Projekt Monitoring REACH zjišťoval stav implementace legislativy REACH v průmyslových podnicích, zejména MSP, akademické sféře a výzkumných zařízeních. Návrhy opatření na podporu MSP v plnění povinností byly jako součást závěrečné zprávy projektu předány zadavateli – Ministerstvu životního prostředí ČR.
2009 Pro Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR jsme vypracovali „Studii o dopadech aplikace GHS“ na chemický průmysl v České republice. Studie vyčíslila náklady, které museli vynaložit výrobci látek a směsí v ČR v souvislosti s implementací GHS.