Vyrostli jsme. Nyní jsme součástí značky REGARTIS.
We grew up. Now, we are part of REGARTIS brand.

www.regartis.com

Konec předregistrací!

Agentura ECHA stanovila datum 31. prosince 2019, ke kterému končí platnost všech předregistrací. Nadále bude registrace probíhat pouze prostřednictvím tzv. Inquiry dossieru, který obsahuje informace týkající se identity látky. Agentura ECHA vyhodnocuje Inquiry dossier, analyzuje shodnost látky, a pokud již byla látka registrována, odkáže na příslušný SIEF, aby se registrant připojil ke společnému podání.

To není všechno – navíc končí platnost ustanovení pro výpočet množství „za rok“ pro zavedené látky, které se počítalo jako průměr za poslední tři roky. Nadále se bude uplatňovat množství za 1 kalendářní rok (bez průměru). Následující případy popisují možné situace:

  1. Nová výroba látky do 1 t v kalendářním roce = bez registrace.
  2. Nová výroba látky nad 1 t v kalendářním roce = registrace musí být provedena před překročením limitu. Nejprve je potřeba podat inquiry dossier.
  3. V případě látky, která byla dříve předregistrována, a k 31.5.2018 byla její výroba zastavena, lze od 1.1.2020 pokračovat ve výrobě v množství do 1 t/kalendářní rok, a to bez registrace. Není totiž splněna podmínka pro registraci (>= 1 t/rok).
  4. V případě látky, která byla dříve předregistrována, lze ve výrobě nad 1 t za kalendářní rok od 1.1.2020 pokračovat pouze, pokud je nejprve provedena registrace takové látky výrobcem.

Konečně, posouzení dodržování tonážního pásma bude od 1.1.2020 založeno na skutečné výrobě látky v předchozím kalendářním roce. Pokud by bylo v minulém nebo současném roce dosažena hranice vyššího tonážního pásma, přikročí se bez zbytečného odkladu k raktualizaci registrace látky.