Vyrostli jsme. Nyní jsme součástí značky REGARTIS.
We grew up. Now, we are part of REGARTIS brand.

www.regartis.com

Klasifikace a hodnocení nebezpečnosti látek a směsí dle CLP (seminář)

Klasifikace a hodnocení nebezpečnosti látek a směsí dle CLP (seminář)

Vyhodnocení nebezpečnosti chemických látek a směsí – klasifikace je nutnou podmínkou ke správnému označování a bezpečnému nakládání s těmito výrobky.

Naučíme Vás na praktických příkladech klasifikovat chemické látky a směsi včetně nových nebezpečností. Naučíte se výpočtovou metodu klasifikace směsí, včetně správného označování nebezpečných vlastností podle typu a velikosti obalů.

Vhodné pro: pracovníky ve firmách, kteří mají na starost bezpečnostní listy, pracovníky odpovědné za kontrolu bezpečnostních listů dodavatelů, pro všechny, kteří se chtějí naučit hodnotit nebezpečnost chemických látek a směsí a jejich označování.

Seminář je pořádán jako partnerská akce REGARTIS a Eurochem

Informace

Obsah kurzu

 • Principy klasifikace podle nařízení CLP
 • Nové třídy nebezpečnosti (endokrinní disruptory) a nově zařazená klasifikace vlastností pro životní prostředí (PBT a PMT)
 • Zdroje informací pro klasifikaci látek
 • Správné používání harmonizované klasifikace látek, specifické limity, M faktory
 • Data ze stránek ECHA použitelné pro klasifikaci
 • Princip výpočtové metody dle CLP a další možnosti klasifikace pro směsi
 • Klasifikace směsí: toxicita
 • Klasifikace směsí: žíravost
 • Klasifikace směsí: nebezpečnost pro životní prostředí
 • Klasifikace směsí s kombinovanými vlastnostmi
 • Označování vyplývající z klasifikace

Přednáší: Ing. Hana Krejsová, Regulatory Queen a Senior BPR Expert (REGARTIS)

Hana vystudovala chemii na VŠCHT Pardubice. Zabývá se širokým spektrem chemické legislativy od jejich začátků. Jedná se hlavně o biocidy, CLP, REACH, detergenty, a dalšími související problematika jako je skladování, nakládání, bezpečnost práce. Kromě řešení konkrétních požadavků, všechna zmíněná témata dlouhodobě přednáší.

Místo: Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21, Praha 1
Volných míst: 44
Min. počet účastníků: 3
Termín pro přihlášení: 20.03.2024 12:00
Začátek: 21.03.2024 09:00
Konec: 21.03.2024 15:00
Cena: 3 900 
Počet osob:
- +