Vyrostli jsme. Nyní jsme součástí značky REGARTIS.
We grew up. Now, we are part of REGARTIS brand.

www.regartis.com

Prague Chemicals Management Cruise 2020

Konference proběhne na lodi Grand Bohemia kotvící na Vltavě, přednášet budou zástupci ECHA, ČIŽP, a další. Více informací naleznete na webu www.pcmc2020.com