Vyrostli jsme. Nyní jsme součástí značky REGARTIS.
We grew up. Now, we are part of REGARTIS brand.

www.regartis.com

UK REACH

Only Representative

Dovážíte produkty do Velké Británie, nebo zde nakupujete suroviny? A víte, že následkem Brexitu musíte splňovat požadavky nového chemického zákona, UK REACH? Zajistíme Vám kompletní portfolio služeb spojených s přechodem na nový britský REACH. Ať už se jedná o služby výhradního zástupce, auditing, registrace či autorizace.