Vyrostli jsme. Nyní jsme součástí značky REGARTIS.
We grew up. Now, we are part of REGARTIS brand.

www.regartis.com

Zrušení písemných pravidel od 1.5.2020!

Novelou zákona o ochraně veřejného zdraví č. 205/2020 Sb., s platností od 1.5.2020, byla zrušena povinnost mít na pracovišti písemná pravidla projednaná s hygienou pro všechny nebezpečnosti, kterých se toto ustanovení týkalo.

Tato povinnost je zrušena také pro látky s klasifikací Acute Tox. 1 a Acute Tox. 2, pro které jsou ovšem všechny ostatní povinnosti zachovány (autorizovaná osoba ve firmě, pravidelné školení zaměstnanců k nakládání s touto nebezpečností, skladování pod uzamčením, evidence přijmu a výdeje látek).