Vyrostli jsme. Nyní jsme součástí značky REGARTIS.
We grew up. Now, we are part of REGARTIS brand.

www.regartis.com

Prague Chemicals Management Cruise 2020

Letošní konference proběhla pouze virtuálně, ani tak však účastníci nebyli ochuzeni o cenné diskuse s experty. Přednášejícími byli například Erwin Annys z Evropské Chemické Agentury, Marko Sušnik z WKO, nebo právník Aleš Bártl.