Vyrostli jsme. Nyní jsme součástí značky REGARTIS.
We grew up. Now, we are part of REGARTIS brand.

www.regartis.com

Chemické látky a BOZP (seminář)

Chemické látky a BOZP (seminář)

Víte, jaká dokumentace je potřeba při práci s chemickými látkami a směsmi? A jste si jisti, že jsou Vaši zaměstnanci správně proškoleni a vědí, jak s chemickými látkami správně nakládat?

Seminář je pořádán jako partnerská akce REGARTIS a Eurochem.

Informace

Nakládání s chemickými látkami a směsmi často patří mezi běžnou pracovní činnost zaměstnanců. V rámci kontrol bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) se často zjišťuje, že zaměstnanci mnohdy vůbec neznají nebezpečné vlastnosti dané chemické látky nebo směsi, nic jim neříkají ani H-věty a P-věty a jen obtížně si vybaví některý ze symbolu nebezpečnosti.

Během semináře chemické látky a BOZP se zaměříme na vztah mezi aktuální legislativou v oblasti BOZP a mezi chemickými látkami a směsmi (CHLaS). Jaká dokumentace je potřeba při práci s CHLaS, jak mít jistotu, že jsou vaši zaměstnanci správně proškoleni, co jsou vlastně bezpečnostní listy, a jaké je jejich využití pro BOZP. Nebude chybět ani přehled správného značení CHLaS a informace o bezpečném nakládání a skladování CHLaS.

Seminář je určen pro pracovníky ve firmách, kteří mají na starost bezpečnost práce, hodnocení rizik a další činnosti související s BOZP a nakládáním s chemickými látkami.

Obsah semináře

  • Vztah mezi legislativou v oblasti BOZP a chemickými látkami a směsmi.
  • Dokumentace k chemickým látkám a směsím pro BOZP.
  • Které informace z bezpečnostních listů a expozičních scénářů se využívají pro BOZP.
  • Značení chemických látek a směsí v provozních podmínkách.
  • Bezpečnost práce při nakládání s CHLaS, základní předpisy a pravidla.
  • Školení pracovníků ve vztahu k chemickým látkám.
  • Základní principy BOZP ve vztahu k chemii, příslušné zákony, nařízení a vyhlášky. (Kategorizace prací, práce s CMR látkami, expoziční limity na pracovišti, informace o školení pro práci s diisokyanáty a další)

Co obdržíte po webináři

Po akci Vám zašleme prezentaci, odpovědi na veškeré otázky v písemné formě.

Přednáší:

Ing. Hana Krejsová, Regulatory Queen a Senior BPR Expert (REGARTIS)

Hana vystudovala chemii na VŠCHT Pardubice. Zabývá se širokým spektrem chemické legislativy od jejich začátků. Jedná se hlavně o biocidy, CLP, REACH, detergenty, a dalšími související problematika jako je skladování, nakládání, bezpečnost práce. Kromě řešení konkrétních požadavků, všechna zmíněná témata dlouhodobě přednáší.

Místo: Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21, Praha 1
Volných míst: 29
Min. počet účastníků: bez omezení
Termín pro přihlášení: bez omezení
Začátek: 30.03.2023 09:00
Konec: 30.03.2023 15:00
Cena: 3 900 
Počet osob:
- +