Vyrostli jsme. Nyní jsme součástí značky REGARTIS.
We grew up. Now, we are part of REGARTIS brand.

www.regartis.com

POPs – Perzistentní organické znečišťující látky (Nařízení (EU) č. 2019/1021) (webinar)

POPs – Perzistentní organické znečišťující látky (Nařízení (EU) č. 2019/1021) (webinar)

Stručný pohled na další legislativní předpis regulující nakládání s vybranými nebezpečnými chemickými látkami, a to perzistentními organickými značišťujícími látkami označovanými jako POPs.

V rámci webinaru se seznámíme se základními požadavky Nařízení (EU) č. 2019/1021. Budeme se věnovat látkám, které jsou regulované tímto nařízením a povinnostmi, které vyplývají pro uživatelel POPs z toho nařízení. Dále se zmíníme o úloze Členských států Evropské unie v souvislosti s POPs a o tom, jakou roli v této problematice zastává agentura ECHA. V několika bodech se také seznámíme s regulací POPs dle britské legislativy.

Pro účast na všech webinarech v roce 2022 můžete využít Předplatné REGARTIS Online Akademie.

Informace

Obsah webinaru:

  • Nařízení (EU) č. 2019/1021
  • Látky regulované Nařízením (EU) č. 2019/1021
  • Povinnosti vyplývající z používání POPs
  • Úloha Členských států EU a agentury ECHA
  • Regulace nakládání s POPs britskou legislativou.

Jako obvykle ponecháme dostatečný prostor Vašim otázkám. 

Co budete potřebovat?

Budete potřebovat počítač a reproduktory nebo sluchátka. Během webinaru máte možnost psát otázky do chatu a my Vám je zodpovíme. V případě, že budete mít zájem pokládat otázky na konci webinaru přímo, připravte si také mikrofon.

Co obdržíte po webinaru?

Po webinaru Vám zašleme prezentaci, odpovědi na veškeré otázky v písemné formě a odkaz ke shlédnutí webinaru, který má platnost 14 dní. Členové REGARTIS Online Akademie mají neomezený přístup ke všem záznamům a dalším materiálům.

Přednáší:

Jana Trávničková Ph.D. (REGARTIS)

Jana vystudovala chemii na FCH VUT v Brně. Poradenské činnosti v oblasti chemické evropské a národní legislativy se věnuje od roku 2014. Poradit Vám může se vším, co se týká nařízení REACH, především pak s autorizací SVHC látek, směrnicí RoHS II a nařízením o konfliktních minerálech. Poradit Vám může i se splněním požadavků nařízení REACH v oblasti správy bezpečnostních listů a požadavků CLP.

Místo: V kanceláři, v pohodlí domova nebo klidně na chalupě.
Volných míst: 97
Min. počet účastníků: bez omezení
Termín pro přihlášení: bez omezení
Začátek: 22.11.2022 10:00
Konec: 22.11.2022 12:00
Cena: 1 900 
Počet osob:
- +