Vyrostli jsme. Nyní jsme součástí značky REGARTIS.
We grew up. Now, we are part of REGARTIS brand.

www.regartis.com

Klasifikace dle CLP (Seminář)

Klasifikace dle CLP (Seminář)

Na praktických příkladech se naučíte klasifikovat chemické látky a směsi včetně vyhledávání dat a použití výpočtových metod klasifikace včetně zásad správného označování nebezpečných vlastností.

Informace

Seznámíte se s nařízením CLP (1272/2008), včetně všech aktuálních novel, principy klasifikace a označování látek. Probereme klasifikací směsí s použitím výpočtové metody na základě znalosti klasifikace složek.

Obsah kurzu

 • principy klasifikace podle nařízení CLP pro látky a směsi
 • obecné zásady klasifikace (na praktických příkladech)
 • zdroje informací pro klasifikaci látek
 • správné používání harmonizované klasifikace látek, specifické limity, M faktory
 • data ze stránek ECHA použitelné pro klasifikaci
 • princip výpočtové metody dle CLP a další možnosti klasifikace pro směsi
 • klasifikace směsí: toxicita
 • klasifikace směsí: žíravost
 • klasifikace směsí: nebezpečnost pro životní prostředí
 • klasifikace směsí s kombinovanými vlastnostmi
 • označování vyplývající z klasifikace

Vhodné pro: pracovníky ve firmách, kteří mají na starost bezpečnostní listy, pracovníky odpovědné za kontrolu bezpečnostních listů dodavatelů, pro všechny, kteří se chtějí naučit hodnotit nebezpečnost chemických látek a směsí a jejich označování.

Přednáší: Ing. Hana Krejsová, Regulatory Queen a Senior BPR Expert (REGARTIS)

 • Hana vystudovala chemii na VŠCHT Pardubice. Zabývá se širokým spektrem chemické legislativy od jejich začátků. Jedná se hlavně o biocidy, CLP, REACH, detergenty, a dalšími související problematika jako je skladování, nakládání, bezpečnost práce. Kromě řešení konkrétních požadavků, všechna zmíněná témata dlouhodobě přednáší.
Místo: Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21, Praha 1
Volných míst: 3
Min. počet účastníků: bez omezení
Termín pro přihlášení: bez omezení
Začátek: 30.11.2022 09:00
Konec: 30.11.2022 15:00
Cena: 4 900 
Počet osob:
- +