Vyrostli jsme. Nyní jsme součástí značky REGARTIS.
We grew up. Now, we are part of REGARTIS brand.

www.regartis.com

Skladování chemikálií (seminář)

Skladování chemikálií (seminář)

Chemické látky se nachází v provozovnách téměř všech odvětví. Ať už máte chemii v řádech mnoha kilogramů nebo jen „pár“ lahví sprejů nebo čistidel jejich správné skladování a umístění na pracovišti je důležité.

Náš seminář je vhodný pro firmy nakládající a skladující chemické látky a směsi, osoby s odpovědností za chod skladu, výrobce, dovozce, distributory, následné uživatele, běžné uživatele, logistická centra, obchody, laboratoře a další zájemce o tuto problematiku.

Seminář je pořádán jako partnerská akce REGARTIS a Eurochem.

Informace

Připravili jsme pro Vás seminář, kde se naučíte vše potřebné o skladování a používání chemických látek a směsí ve skladech a na pracovištích. Projdeme také základní principy správného označování výrobku při skladování a následném uvedení na trh.

Obsah semináře V našem semináři se budeme zabývat skladováním různých typů chemických látek, směsí a přípravků.

  • Požadavky na bezpečné skladování a používání chemických látek a směsí
  • Požadavky na společné skladování chemických látek různých nebezpečností
  • Označováním chemických látek a směsí ve skladech,
  • Nařízení 375/2017 (bezpečnostní značky, označování skladů)
  • Požadavky na sklady
  • Skladováním hořlavých kapalin
  • Skladováním závadných látek dle zákona o vodách
  • Skladováním odpadů
  • Předpis TRGS 510 – není součástí české legislativy, ale je pro skladování velice užitečný
  • Další obecné informace související se skladováním

Organizace

Seminář je plánovaný na 6 hodin. V průběhu semináře bude pauza na oběd a odpočinek. Během celého dne pro Vás bude nachystáno občerstvení a v poledne se společně vydáme na oběd do penzionu „Větrník“.

Přednáší:

Ing. Hana Krejsová, Regulatory Queen a Senior BPR Expert (REGARTIS)

Hana vystudovala chemii na VŠCHT Pardubice. Zabývá se širokým spektrem chemické legislativy od jejich začátků. Jedná se hlavně o biocidy, CLP, REACH, detergenty, a dalšími související problematika jako je skladování, nakládání, bezpečnost práce. Kromě řešení konkrétních požadavků, všechna zmíněná témata dlouhodobě přednáší.

Místo: U Větrníku 40, 162 00 Praha 6-Břevnov
Volných míst: 5
Min. počet účastníků: bez omezení
Termín pro přihlášení: bez omezení
Začátek: 06.12.2022 09:00
Konec: 06.12.2022 15:00
Cena: 3 900 
Počet osob:
- +