Vyrostli jsme. Nyní jsme součástí značky REGARTIS.
We grew up. Now, we are part of REGARTIS brand.

www.regartis.com

Klasifikace směsí dle CLP (webinar)

Klasifikace směsí dle CLP (webinar)

Máte správně vyhodnocenu nebezpečnost (klasifikaci) Vaší látky nebo směsi? Zdá se Vám klasifikační výklad v nařízení CLP složitý a potřebujete srozumitelný přehled?

Každý dodavatel je odpovědný za to, že výrobek, co uvádí na trh je správně označen. Aby mohl být správně označen, musí být správně klasifikován. Máme pro Vás návod jak na to včetně praktických příkladů.

Pro účast na všech webinarech v roce 2021 můžete využít Předplatné REGARTIS Online Akademie.

Uvádíte na trh chemickou látku nebo chemickou směs? Máte jistotu správného označení? Přihlaste se rovnou na navazující webinar Etiketa dle CLP, kde se budeme zabývat etiketami chemických látek a chemických směsí, včetně praktických ukázek.

Informace

Obsah webinaru

Principy klasifikace podle nařízení CLP pro směsi

  • Obecné zásady klasifikace (na praktických příkladech)
  • Zdroje informací pro klasifikaci látek
  • Správné používání harmonizované klasifikace látek, specifické limity, M faktory
  • Data ze stránek ECHA použitelné pro klasifikaci

Klasifikace směsí

  • Princip výpočtové metody dle CLP a další možnosti klasifikace pro směsi
  • Klasifikace směsí: toxicita
  • Klasifikace směsí: žíravost
  • Klasifikace směsí: nebezpečnost pro životní prostředí
  • Klasifikace směsí s kombinovanými vlastnostmi
  • Označování vyplývající z klasifikace

Pro koho je webinar určen?

Pro pracovníky ve firmách, kteří mají na starost bezpečnostní listy, pracovníky odpovědné za kontrolu bezpečnostních listů dodavatelů, pro všechny, kteří se chtějí naučit hodnotit nebezpečnost chemických látek a směsí a jejich označování.

Organizace

Webinar je plánovaný na 2 hodiny. Na konci webinaru je vyhrazen čas na dotazy.

Co budete potřebovat?

Budete potřebovat počítač a reproduktory nebo sluchátka. Během webinaru máte možnost psát otázky do chatu a my Vám je zodpovíme. V případě, že budete mít zájem pokládat otázky na konci webinaru přímo, připravte si také mikrofon.

Co obdržíte po webinaru?

Po webinaru Vám zašleme prezentaci, odpovědi na veškeré otázky v písemné formě a odkaz ke shlédnutí webinaru, který má platnost 14 dní. Členové REGARTIS Online Akademie mají neomezený přístup ke všem záznamům a dalším materiálům.

Přednáší:

Ing. Hana Krejsová, Regulatory Queen a Senior BPR Expert (REGARTIS)

Hana vystudovala chemii na VŠCHT Pardubice. Zabývá se širokým spektrem chemické legislativy od jejich začátků. Jedná se hlavně o biocidy, CLP, REACH, detergenty, a dalšími související problematika jako je skladování, nakládání, bezpečnost práce. Kromě řešení konkrétních požadavků, všechna zmíněná témata dlouhodobě přednáší.

Místo: V kanceláři, v pohodlí domova nebo klidně na chalupě.
Volných míst: 0
Min. počet účastníků: bez omezení
Termín pro přihlášení: bez omezení
Začátek: 19.05.2021 09:00
Konec: 19.05.2021 11:00
Cena: od 1 900 
Počet osob:
- +