Vyrostli jsme. Nyní jsme součástí značky REGARTIS.
We grew up. Now, we are part of REGARTIS brand.

www.regartis.com

Novinky v chemické legislativě pro rok 2021 (webinar)

Novinky v chemické legislativě pro rok 2021 (webinar)

Víte, že v poslední době došlo k novelizaci nařízení REACH i CLP?

Stejně jako další odvětví legislativy i chemická legislativa se dynamicky vyvíjí!

Za poslední rok došlo k několika podstatným změnám, a proto jsme pro Vás připravili tento webinar, který Vám ve změnách a novelách usnadní orientaci a přinese jejich ucelený přehled.

Pro účast na všech webinarech v roce 2021 můžete využít Předplatné REGARTIS Online Akademie.

Webinar je pořádán jako partnerská akce REGARTIS a Eurochem.

Informace

Budeme mluvit o přehledu novel CLP s náběhem jejich platnosti (mimo jiné i novinky kolem UFI), o přehledu novel REACH (bezpečnostní list) a všech ostatních předpisů chemické legislativy i dalších českých předpisů. Zahrnuta bude také databáze SCIP.

Obsah webinaru

  • Novinky a změny v základních evropských i českých předpisech, které se vztahují k chemii a pracovnímu prostředí
  • Upozornění na nastávající termíny platnosti změn
  • Změny na portálu ECHA

Pro koho je webinar určený?

Pro osoby zodpovědné za chemické látky ve firmách, ale i výrobce, dovozce, distributory, následné uživatele, běžné uživatele, či školy. Jednoduše pro všechny, kteří potřebují rychlý a ucelený náhled na to, co se v legislativě změnilo a chtějí si udělat přehled, jaké termíny změn hlídat.

Organizace

Webinar je plánovaný na 2 hodiny. V průběhu webinaru bude 10 minut pauza na občerstvení a odpočinek. Na konci webinaru bude čas na dotazy.

Co budete potřebovat?

Budete potřebovat počítač a reproduktory nebo sluchátka. Během webinaru máte možnost psát otázky do chatu a my Vám je zodpovíme. V případě, že budete mít zájem pokládat otázky na konci webinaru přímo, připravte si také mikrofon.

Co obdržíte po webinaru?

Po webinaru Vám zašleme prezentaci, odpovědi na veškeré otázky v písemné formě a odkaz ke shlédnutí webinaru, který má platnost 14 dní. Členové REGARTIS Online Akademie mají neomezený přístup ke všem záznamům a dalším materiálům.

Přednáší:

Ing. Hana Krejsová, Regulatory Queen a Senior BPR Expert (REGARTIS)

Hana vystudovala chemii na VŠCHT Pardubice. Zabývá se širokým spektrem chemické legislativy od jejich začátků. Jedná se hlavně o biocidy, CLP, REACH, detergenty, a dalšími související problematika jako je skladování, nakládání, bezpečnost práce. Kromě řešení konkrétních požadavků, všechna zmíněná témata dlouhodobě přednáší.

Prodej tohoto produktu byl ukončen.