Vyrostli jsme. Nyní jsme součástí značky REGARTIS.
We grew up. Now, we are part of REGARTIS brand.

www.regartis.com

Webinar: UFI kódy

Co jsou to UFI kódy? Jak je generovat? A jak oznamovat nebezpečné směsi?

V rámci tohoto informační webinaru probereme generování UFI kódů, jejich umisťování na štítcích, základní povinnosti výrobce a dovozce související s předkládáním informací o směsích nebezpečných pro zdraví do mezinárodní databáze na stránkách ECHA. Součástí budou veškeré novinky, které vyplývají z nařízení 2020/1677, které podstatně mění přílohu VIII o požadavcích na informace týkající se reakce na ohrožení zdraví.

Webinar je pořádán jako partnerská akce REGARTIS a Eurochem.

Informace

Výrobcům a dovozcům chemikálií přibývají uvedením v platnost přílohy VIII nařízení CLP nové komplexní povinnosti, a to uvádění kódů UFI a oznamování nebezpečných směsí do databáze toxikologických center agentury ECHA.

Na štítcích výrobků se od roku 2020 bude uvádět nový prvek označení. Jedná se o UFI kód-jednoznačný identifikátor složení, 16-znakový alfanumerický kód, který bude povinně na štítku nebezpečné směsi. A kromě UFI kódu se požaduje poskytování dalších informací o nebezpečné směsi toxikologickým střediskům.

V rámci webinaru probereme generování UFI kódů, jejich umisťování na štítcích, základní povinnosti výrobce a dovozce související s předkládáním informací o směsích nebezpečných pro zdraví do mezinárodní databáze na stránkách ECHA. Podíváme se také na podmínky přechodného období, kdy nemusí směs mít UFI kód. Dále také oznamování nebezpečných směsí do databáze CHLAP po roce 2021.

Budeme se zabývat nařízením 2020/1677, které měsíc před začátkem platnosti podstatně mění přílohu č. VIII o požadavcích na informace týkající se reakce na ohrožení zdraví.

Co je měsíc před začátkem platnosti jinak?

 1. Nové definice pojmů
 2. Upřesnění podmínek pro předkládání informací pro barvy míchané na místě (nařízení 2020/1676)
 3. Zpřehledněny požadavky na MIM (směs ve směsi) a další „kosmetické“ úpravy odstavců a drobné změny
 4. Změna a rozšíření oddílu 3, části B – Informace týkající se složek směsi
  • seskupení složek do skupin zaměnitelných látek
  • řešení pro paliva (seznam paliv a podmínky na jejich předkládání)
  • směsi splňující standardní vzorce
  • přidána část D – standardní vzorce některých směsí

Časová organizace:

Webinar bude rozdělen do 2 částí:

1. část proběhne dopoledne v čase 10:00–11:00, 2.část proběhne odpoledne v čase 13:00–14:00

Co budete potřebovat?

Budete potřebovat počítač, reproduktory nebo sluchátka. Mikrofon není potřeba, během webinau můžete psát otázky do chatu, a my vám je zodpovíme – hned nebo ve shrnutí, které vám po webinaru pošleme na email. Samozřejmě vám pošleme prezentaci, a také odkaz ke stažení záznamu celého webinaru, abyste si ho mohli v klidu pustit kolikrát budete chtít.

Přednáší: Ing. Hana Krejsová (REGARTIS)

Prodej tohoto produktu byl ukončen.