Vyrostli jsme. Nyní jsme součástí značky REGARTIS.
We grew up. Now, we are part of REGARTIS brand.

www.regartis.com

Změny v legislativě chemických látek (seminář)

Změny v legislativě chemických látek (seminář)

Seminář o změnách v povinnostech v dodavatelském řetězci při uvádění chemických látek a směsí na trh či do oběhu.

REACH – základní pojmy, určení rolí v distributorském řetězci pro oznamování a označování. Nově omezené látky. CLP – základní pojmy, nebezpečné směsi, označování. Ohlašovací povinnost pro směsi – novela přílohy VIII CLP. UFI kódy. Evropský systém kategorizace výrobků. Databáze SCIP. Nový formát bezpečnostního listu. Možno i ON-LINE/OFF-LINE videozáznam.

Seminář je pořádán jako partnerská akce REGARTIS a Eurochem.

Informace

Obsah kurzu

  • REACH – základní pojmy, určení rolí v distributorském řetězci pro oznamování a označování
  • Nově omezené látky
  • CLP – základní pojmy, nebezpečné směsi, označování
  • Ohlašovací povinnost pro směsi – novela přílohy VIII CLP
  • UFI kódy – včetně generování z www
  • Evropský systém kategorizace výrobků
  • Databáze SCIP
  • Nový formát bezpečnostního listu

Přednáší: Ing. Hana Krejsová (REGARTIS)

Místo: Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21, Praha 1
Volných míst: 16
Min. počet účastníků: bez omezení
Termín pro přihlášení: bez omezení
Začátek: 28.11.2022 09:00
Konec: 28.11.2022 15:00
Cena: 3 305 
Počet osob:
- +