Vyrostli jsme. Nyní jsme součástí značky REGARTIS.
We grew up. Now, we are part of REGARTIS brand.

www.regartis.com

poradenství a
služby
nejen pro chemický průmysl

Poskytujeme soulad s národní a evropskou legislativou pro Vaše podnikání.

Co pro Vás uděláme

Novelou zákona o ochraně veřejného zdraví č. 205/2020 Sb., s platností od 1.5.2020, byla zrušena povinnost mít na pracovišti písemná pravidla projednaná s hygienou pro všechny nebezpečnosti, kterých se toto ustanovení týkalo.