Vyrostli jsme. Nyní jsme součástí značky REGARTIS.
We grew up. Now, we are part of REGARTIS brand.

www.regartis.com

poradenství a
služby
nejen pro chemický průmysl

Poskytujeme soulad s národní a evropskou legislativou pro Vaše podnikání.

Co pro Vás uděláme

Jediný ucelený, podrobný a hlavně praktický kurz v ČR, který se věnuje managementu chemických látek se zaměřením na REACH.

Více než 70 hodin během 10 vzdělávacích dnů, které pokrývají svým rozsahem úplně všechny oblasti REACH a značnou část problematiky CLP. Spolehlivá forma přípravy na zkoušku k získání profesní kvalifikace „REACH manažer“ dle Národní soustavy kvalifikací.

Cena celého kurzu je 92 500 Kč bez DPH, ovšem do 30.9. se automaticky započítává 10% sleva! V ceně kurzu je také závěrečná zkouška v hodnotě 9 900 Kč bez DPH.