poradenství a
služby
nejen pro chemický průmysl

Poskytujeme soulad s národní a evropskou legislativou pro Vaše podnikání.

Co pro Vás uděláme

Agentura ECHA stanovila datum 31. prosince 2019, ke kterému končí platnost všech předregistrací! Nadále bude registrace probíhat pouze prostřednictvím tzv. Inquiry dossieru.