Vyrostli jsme. Nyní jsme součástí značky ENVIGATE.
We grew up. Now, we are part of ENVIGATE brand.

www.envigate.com

poradenství a
služby
nejen pro chemický průmysl

Poskytujeme soulad s národní a evropskou legislativou pro Vaše podnikání.

Co pro Vás uděláme

Navzdory současné nepříznivé situaci vyvolané šířením viru SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění COVID-19, je celý náš tým zdráv a připraven Vám nadále poskytovat ty nejlepší služby.

Abychom podpořili váš zájem o sebevzdělávání, některé kurzy, u kterých to jejich obsah dovolí, budou přednášeny formou webinářů. Přečtěte si, jak to bude fungovat.

Ať Vás provází Síla!