Správné skladování chemikálií

Správné skladování chemikálií

„Máte sklad? A mohla bych ho vidět?“ Až se Vás na tohle zeptá inspekce, bude možná pozdě. Proto je tu pro Vás kurz, kde se naučíte potřebné o skladování a používání chemických látek a směsí ve skladech a na pracovištích.

Kurz je pořádán jako partnerská akce ReachSpektrum a EUROCHEM.

Informace

Odborný kurz ve kterém projdeme vše od bezpečnosti práce (ve skladech nebezpečných látek i na pracovišti), přes společné skladovaní, dohodu ADR, závadné látky (podle vodního zákona), po zákon o odpadech (shromažďování, skladování, označování nebezpečných odpadů) a požární ochranu (skladování hořlavých látek).

Pro koho je kurz určený?

Pro všechny firmy nakládající a skladující CHLaS, osoby s odpovědností za chod skladu, výrobce, dovozce, distributory, následné uživatele, běžné uživatele, logistická centra, obchody, laboratoře a další zájemce o tuto problematiku.

A co bude náplní kurzu?

  • bezpečnost práce: požadavky na skladování a používání chemických látek
  • společné skladovaní: požadavky na společné skladování chemických látek
  • dohoda ADR: požadavky na skladování, nakládku, vykládku nebezpečných věcí pro přepravu
  • vodní zákon: závadné látky a jejich skladování
  • zákon o odpadech: shromažďování/skla­dování/označo­vání nebezpečných odpadů
  • požární ochrana: skladování hořlavin a ostatních nebezpečných látek
  • předpis TRGS 510 – není součástí české legislativy, ale je pro skladování velice užitečný
  • nové nařízení 375/2017 (bezpečnostní značky, označování skladů)

Přednáší: Hana Krejsová (ReachSpektrum)

Místo: Svaz Českých a Moravských Výrobních Družstev Václavské náměstí 831/21, Praha
Počet míst: 14
Začátek: 04.04.2019 09:00
Konec: 04.04.2019 16:00
Cena bez DPH: 3 140 
Počet osob:
- +