ODPADY: Stavební a demoliční odpady v praxi

ODPADY: Stavební a demoliční odpady v praxi

Kurz, který vám pomůže zorientovat v povinnostech v odpadovém hospodářství a zavést je do podnikové praxe.

Kurz je pořádán společností ENVIGROUP.

Informace

Obsah kurzu:

Mgr. Vojtěch Pilnáček, MŽP:

  • „nebezpečné vlastnosti stavebních a demoličních odpadů“, „zařazování stavebních a demoličních odpadů podle Katalogu odpadů“, „naplnění definice odpadu a vedlejšího produktu“ a „skládkování a využívání na povrchu terénu“.

Mgr. Petra Urbanová, MŽP:

  • „omezování vzniku nebezpečných stavebních a demoličních odpadů“, „Metodický návod odboru odpadů pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi (výklad a aplikace)“ a „Metodický návod pro řízení vzniku odpadů s obsahem azbestu při provádění a odstraňování staveb a pro nakládání s nimi (výklad a aplikace)“.

Ing. Zdeněk Fildán, Envigroup:

  • případné řešení dalších oblastí (CHLS, odpady, voda, ovzduší, IRZ, IPPC, ISPOP, obaly, ekologická újma).
Místo: Svaz Českých a Moravských Výrobních Družstev, Václavské náměstí 831/21, Praha
Počet míst: 9
Začátek: 08.04.2019 09:00
Konec: 08.04.2019 14:00
Cena bez DPH: 2 975 
Počet osob:
- +