Legislativa životního prostředí v kostce 2019

Legislativa životního prostředí v kostce 2019

Přehled povinností firem vztahujících se na podnikovou praxi. Změny předpisů a jejich dopady, nejčastější nedostatky v praxi, připravované změny. Kompletní vzorová dokumentace a roční předplatné na servis o změnách legislativy.

Kurz je pořádán společností ENVIGROUP.

Informace

Cílem kurzu je představit přehledně a uceleně problematiku hlavních či problematických povinností podnikové ekologie. Účastníci se seznámí s aktuální legislativou týkající se životního prostředí.

Hlavní témata:

  • Nakládání s chemickými látkami a směsmi na pracovišti
  • Nařízení REACH, CLP, zákon o chemických látkách a směsích
  • Prevence závažných havárií
  • Odpadové hospodářství
  • Využití a ochrana vod
  • Ochrana ovzduší
  • Integrovaná prevence, IRZ, ISPOP
  • Obaly
  • Ekologická újma

Součástí kurzu je kompletní výbava pro podnikového ekologa v hodnotě 2 850 Kč.

Přednášející: Ing. Zdeněk Fildán

Místo: Králova 9, Brno
Počet míst: 10
Začátek: 11.04.2019 09:00
Konec: 11.04.2019 15:00
Cena bez DPH: 2 975 
Počet osob:
- +