ADR PRO "NE"DOPRAVCE: Běžný podnik a jeho povinnosti k ADR

ADR PRO "NE"DOPRAVCE: Běžný podnik a jeho povinnosti k ADR

Kurz, který přehledně a uceleně představí problematiku ADR pro firmy, které se nezabývají profesionálně přepravou nebezpečných věcí po silnici, ale občas potřebují něco převést, nebo se přepravy nebezpečných věcí účastní (příjem, vykládka/nakládka apod.). Účastníci se seznámí s aktuální legislativou týkající se ADR.

Kurz je pořádán společností ENVIGROUP.

Informace

Seznámení s problematikou povinností firem v oblasti přepravy nebezpečných věcí – ADR. Určeno pro pracovníky odpovědné za přepravu, odpady, chemické látky, logistiku, ekologii podniku, sledování aktuální legislativy a její plnění, zavádění a udržování systému managementu péče o životní prostředí podle ISO 14001.

Hlavní témata kurzu:

  • občasná přeprava nebezpečných odpadů,
  • občasná přeprava chemických látek a přípravků,
  • příjem, vykládka/nakládka nebezpečných přípravků,

změny ADR,

  • praktický návod na zjištění povinností firmy a způsob jejich řešení.

Přednášející: Ing. Daniel Chrobok