Vyrostli jsme. Nyní jsme součástí značky ENVIGATE.
We grew up. Now, we are part of ENVIGATE brand.

www.envigate.com

Dvoudenní superkurz: Chemická legislativa v praxi a Bezpečnostní list (základní)

Dvoudenní superkurz: První den o povinnostech v dodavatelském řetězci při uvádění chemických látek a směsí na trh. Během druhého dne se seznámíte s bezpečnostními listy – legislativními požadavky, praktickými ukázkami a vysvětlením jednotlivých oddílů BL.

Můžete se přihlásit i na jednotlivé dny!

Kruz je pořádán jako partnerská akce ReachSpektrum a EUROCHEM.

Informace

1. Den – Projdeme všechny povinnosti v dodavatelském řetězci při uvádění chemických látek a směsí na trh či do oběhu a dáme do praktických souvislostí všechny povinnosti spojené se základními nařízeními pro chemii REACH (1907/2006) a CLP (1272/2008).

Podrobnější náplň dne

 • Základní principy nařízení REACH a související povinnosti
 • Základní principy nařízení CLP – základy klasifikace a značení
 • Povinnosti v dodavatelském řetězci při uvádění chemických látek a směsí na trh
 • Nařízení REACH – povinnosti v dodavatelském řetězci ve vztahu k registraci, notifikaci (oznamování látek na ECHA), povolování, omezování – základy týkající se látek, směsí, a předmětů)
 • Bezpečnostní listy – komunikace informací
 • Klasifikace, balení označování podle CLP – základní principy nařízení a důrazem na praxi v rámci dodavatelského řetězce.
 • Označování podle CLP – základní principy, označování malých a velkých balení, označování směsí pro prodej spotřebiteli.
 • Související předpisy, chemický zákon, nakládání podle zákona o ochraně zdraví a další.

2. Den – Vrhneme se na všechny legislativní požadavky na bezpečnostní list včetně praktické ukázky práce s BL s výkladem jednotlivých kapitol.

Podrobnější náplň dne

 • obecné legislativní požadavky na bezpečnostní list (BL je regulován nařízením REACH)
 • správný formát BL (Nařízení 830/2015)
 • praktická ukázka práce s BL a podrobný výklad jednotlivých oddílů
 • nejčastější chyby v bezpečnostních listech
 • jak kontrolovat správnost BL od dodavatele a co dělat, když správný není
 • základní informace o rozšířeném bezpečnostním listu
 • oznámení směsi do registru CHLAP na Ministerstvo zdravotnictví.
 • portál ECHA on line – nejširší zdroj informací k bezpečnostním lis­tům
 • praktické příklady (na kurz si můžete přinést i vlastní BL ke konzultaci)

Přednáší: Hana Krejsová (ReachSpektrum)

Místo: Svaz Českých a Moravských Výrobních Družstev Václavské náměstí 831/21, Praha
Počet míst: 0
Začátek: 29.04.2020 09:00
Konec: 30.04.2020 16:00
Cena bez DPH: od 3 510 
Počet osob:
- +