Vyrostli jsme. Nyní jsme součástí značky ENVIGATE.
We grew up. Now, we are part of ENVIGATE brand.

www.envigate.com

Akce

Chemické látky a BOZP

Kurz zaměřený na vztah mezi aktuální legislativou v oblasti BOZP a mezi chemickými látkami. Ideální pro všechny, kteří si potřebují rozšířit znalosti o nakládání s chemickými látkami ve vztahu k ochraně zdraví při práci. Perfektní pro běžné podniky, ale také laboratoře nebo školy.

Kurz je pořádán jako partnerská akce ReachSpektrum a EUROCHEM.

Začátek: 14.05.2020 09:00 Konec: 14.05.2020 15:00 Místo: Svaz Českých a Moravských Výrobních Družstev, Kozí 26/4, Brno Cena bez DPH: 3900 Kč Počet míst: 30

Skladování chemikálií: 2-denní kurz

„Máte sklad? A můžeme ho vidět?“ Až se Vás na tohle zeptá inspekce, bude možná pozdě. Proto je tu pro Vás 2-denní kurz, kde se naučíte potřebné o skladování a používání chemických látek a směsí ve skladech a na pracovištích. Ve druhém dni projdeme také základní principy označování výrobku při uvedení na trh podle různých předpisů.

Kurz je pořádán jako partnerská akce ReachSpektrum a EUROCHEM.

Začátek: 20.05.2020 09:00 Konec: 21.05.2020 15:00 Místo: Svaz Českých a Moravských Výrobních Družstev Václavské náměstí 831/21, Praha Cena bez DPH: 6900 Kč Počet míst: 20

Biocidy trochu jinak

Legislativní požadavky, označování, veškeré náležitosti a povinnosti při uvádění těchto speciálních směsí na trh, ale hlavně – Případová studie uvádění biocidů na český trh na konkrétním příkladu biocidu.

Začátek: 28.05.2020 09:00 Konec: 28.05.2020 15:00 Místo: ReachSpektrum, Rubeška 393/7, 190 00, Praha 9 Cena bez DPH: 4900 Kč Počet míst: 12