Akce

Nalejvárna: REACH pro následné uživatele

Nalejvárna: REACH pro následné uživatele

Připravili jsme si pro vás speciální třídenní blok kurzů. Říkáme mu „nalejvárna“.

Za tři dny získáte ucelený přehled o povinnostech v dodavatelském řetězci, legislativních požadavcích na bezpečnostní list- který se ve druhém dni naučíte sestavit nebo kontrolovat, včetně všech souvisejících činností (klasifikace, hledání dat, doplňování dat z expozičních scénářů..). Třetí den se z praktického hlediska zaměříme na expoziční scénáře, jak je číst a jak používat informace v nich obsažené.

Můžete se přihlásit i na jednotlivé dny!

Začátek: 21.05.2019 09:00 Konec: 23.05.2019 16:00 Místo: Prosperita Palace, Nádražní 213/10, Ostrava - Moravská Ostrava Cena bez DPH: od 3900 Kč Počet míst: 10
Dvoudenní kurz: Podnikový ekolog

Dvoudenní kurz: Podnikový ekolog

Dvoudenní intenzivní kurz pro funkci podnikový ekolog. Zaměříme se na legislativu životního prostředí vztahující se na podnikovou praxi a podrobný přehled povinností firem vyplývající z jednotlivých složkových předpisů, včetně praktického výcviku.

Kurz je pořádán společností ENVIGROUP.

Začátek: 22.05.2019 09:00 Konec: 23.05.2019 15:00 Místo: Králova 9, Brno Cena bez DPH: 4959 Kč Počet míst: 10
Dvoudenní superkurz: Chemická legislativa v praxi a Bezpečnostní list (základní)

Dvoudenní superkurz: Chemická legislativa v praxi a Bezpečnostní list (základní)

Dvoudenní superkurz: První den o povinnostech v dodavatelském řetězci při uvádění chemických látek a směsí na trh. Během druhého dne se seznámíte s bezpečnostními listy – legislativními požadavky, praktickými ukázkami a vysvětlením jednotlivých oddílů BL.

Můžete se přihlásit i na jednotlivé dny!

Kruz je pořádán jako partnerská akce ReachSpektrum a EUROCHEM.

Začátek: 28.05.2019 09:00 Konec: 29.05.2019 16:00 Místo: Svaz Českých a Moravských Výrobních Družstev Václavské náměstí 831/21, Praha Cena bez DPH: od 3140 Kč Počet míst: 27
Chemické látky a BOZP

Chemické látky a BOZP

Kurz zaměřený na vztah mezi aktuální legislativou v oblasti BOZP a mezi chemickými látkami. Ideální pro všechny, kteří si potřebují rozšířit znalosti o nakládání s chemickými látkami ve vztahu k ochraně zdraví při práci. Perfektní pro běžné podniky, ale také laboratoře nebo školy.

Kurz je pořádán jako partnerská akce ReachSpektrum a EUROCHEM.

Začátek: 30.05.2019 09:00 Konec: 30.05.2019 16:00 Místo: Svaz Českých a Moravských Výrobních Družstev, Václavské náměstí 831/21, Praha Cena bez DPH: 3140 Kč Počet míst: 5
Detergenty

Detergenty

Stručný kurz shrnující povinnosti dodavatelského řetězce podle nařízení o detergentech (ES 648/2004).

Začátek: 04.06.2019 09:00 Konec: 04.06.2019 15:00 Místo: ReachSpektrum, Rubeška 393/7, 190 00, Praha 9 Cena bez DPH: 3900 Kč Počet míst: 7
Klasifikace směsí

Klasifikace směsí

Praktický kurz klasifikace směsí principem případové studie. Na konkrétních příkladech si ukážeme klasifikace konkrétních směsí.

Začátek: 10.06.2019 09:00 Konec: 10.06.2019 14:00 Místo: ReachSpektrum, Rubeška 393/7, 190 00, Praha 9 Cena bez DPH: 4510 Kč Počet míst: 8
Dvoudenní kurz: Podnikový ekolog

Dvoudenní kurz: Podnikový ekolog

Dvoudenní intenzivní kurz pro funkci podnikový ekolog. Zaměříme se na legislativu životního prostředí vztahující se na podnikovou praxi a podrobný přehled povinností firem vyplývající z jednotlivých složkových předpisů, včetně praktického výcviku.

Kurz je pořádán společností ENVIGROUP.

Začátek: 12.06.2019 09:00 Konec: 13.06.2019 15:00 Místo: Svaz Českých a Moravských Výrobních Družstev, Václavské náměstí 831/21, Praha Cena bez DPH: 4959 Kč Počet míst: 9
Správné označování chemikálií

Správné označování chemikálií

Stručný kurz shrnující základní principy označování výrobku při uvedení na trh podle různých předpisů.

Tento kurz se koná v Ostravě.

Začátek: 12.06.2019 09:00 Konec: 12.06.2019 14:00 Místo: Prosperita Palace, Nádražní 213/10, Ostrava - Moravská Ostrava Cena bez DPH: 3510 Kč Počet míst: 10
Biocidy trochu jinak

Biocidy trochu jinak

Legislativní požadavky, označování, veškeré náležitosti a povinnosti při uvádění těchto speciálních směsí na trh, ale hlavně – Případová studie uvádění biocidů na český trh na konkrétním příkladu biocidu.

Tento kurz se koná v Ostravě.

Začátek: 13.06.2019 10:00 Konec: 13.06.2019 16:00 Místo: Prosperita Palace, Nádražní 213/10, Ostrava - Moravská Ostrava Cena bez DPH: 4510 Kč Počet míst: 10