Vyrostli jsme. Nyní jsme součástí značky REGARTIS.
We grew up. Now, we are part of REGARTIS brand.

www.regartis.com

Akce

Webinar: Chemické látky a BOZP

Kurz zaměřený na vztah mezi aktuální legislativou v oblasti BOZP a mezi chemickými látkami. Ideální pro všechny, kteří si potřebují rozšířit znalosti o nakládání s chemickými látkami ve vztahu k ochraně zdraví při práci. Perfektní pro běžné podniky, ale také laboratoře nebo školy. Webinar je rozdělen do dvou bloků – 1.blok dopoledne, 2.blok odpoledne.

Webinar je pořádán jako partnerská akce REGARTIS a Eurochem

Začátek: 30.09.2020 10:00 Konec: 30.09.2020 14:00 Místo: V kanceláři, v pohodlí domova nebo klidně na chalupě. Cena bez DPH: 1900 Kč Počet míst: 30

Dvoudenní webinar: Chemická legislativa v praxi a Bezpečnostní list

Dvoudenní webinar První den se dozvíte o povinnostech v dodavatelském řetězci při uvádění chemických látek a směsí na trh. Během druhého dne se seznámíte s bezpečnostními listy. Projdeme legislativní požadavky, tvorbu a kontrolu BL, a také vysvětlíme jednotlivé oddíly BL.

Můžete se přihlásit i na jednotlivé dny!

Webinar je pořádán jako partnerská akce REGARTIS a Eurochem

Začátek: 01.10.2020 09:00 Konec: 02.10.2020 15:00 Místo: V kanceláři, v pohodlí domova nebo klidně na chalupě. Cena bez DPH: od 1900 Kč Počet míst: 22

Webinar: Skladování chemikálií

„Máte sklad? A můžeme ho vidět?“ Až se Vás na tohle zeptá inspekce, bude možná pozdě. Proto je tu pro Vás webinar, kde se naučíte potřebné o skladování a používání chemických látek a směsí ve skladech a na pracovištích. Projdeme také základní principy označování výrobku při uvedení na trh podle různých předpisů.

Webinar je pořádán jako partnerská akce REGARTIS a Eurochem.

Začátek: 08.10.2020 09:00 Konec: 08.10.2020 15:00 Místo: V kanceláři, v pohodlí domova nebo klidně na chalupě. Cena bez DPH: 1900 Kč Počet míst: 29

Webinar: Chemické látky a BOZP

Kurz zaměřený na vztah mezi aktuální legislativou v oblasti BOZP a mezi chemickými látkami. Ideální pro všechny, kteří si potřebují rozšířit znalosti o nakládání s chemickými látkami ve vztahu k ochraně zdraví při práci. Perfektní pro běžné podniky, ale také laboratoře nebo školy. Webinar je rozdělen do dvou bloků – 1.blok dopoledne, 2.blok odpoledne.

Webinar je pořádán jako partnerská akce REGARTIS a Eurochem.

Začátek: 15.10.2020 10:00 Konec: 15.10.2020 14:00 Místo: V kanceláři, v pohodlí domova nebo klidně na chalupě. Cena bez DPH: 1900 Kč Počet míst: 30

Webinar: Biocidy

Základní informace o biocidech, legislativní požadavky, označování, veškeré náležitosti a povinnosti při uvádění těchto speciálních směsí na trh a hlavně – konkrétní příklady oznámení i povolení.

Začátek: 16.10.2020 09:00 Konec: 16.10.2020 15:00 Místo: V kanceláři, v pohodlí domova nebo klidně na chalupě. Cena bez DPH: 1900 Kč Počet míst: 30

Webinar: Klasifikace dle CLP

Tento webinar Vás podrobně seznámí s nařízením CLP (1272/2008), včetně všech aktuálních novel, principy klasifikace a označování látek. V druhé části navážeme klasifikací směsí s použitím výpočtové metody na základě znalosti klasifikace složek.

Webinar je pořádán jako partnerská akce REGARTIS a Eurochem.

Začátek: 21.10.2020 09:00 Konec: 21.10.2020 15:00 Místo: V kanceláři, v pohodlí domova nebo klidně na chalupě. Cena bez DPH: 1900 Kč Počet míst: 30

Webinar: Výrobky na rozhraní legislativ

Pokud váháte, co vše z chemické legislativy se týká chemických výrobků, které vyrábíte, dovážíte nebo s kterými obchodujete, tento webinar Vás provede problematikou rozhodování.

A co vůbec patří mezi „hraniční“ výrobky? Například Kosmetika, Biocidy, Detergenty, Zdravotnické prostředky, Předměty a Směsi v obalu, Chemické směsi, Aerosoly.

Webinar je pořádán jako partnerská akce REGARTIS a Eurochem.

Začátek: 22.10.2020 09:00 Konec: 22.10.2020 14:30 Místo: V kanceláři, v pohodlí domova nebo klidně na chalupě. Cena bez DPH: 1900 Kč Počet míst: 27
REACH manažer

REACH manažer

Jediný ucelený, podrobný a hlavně praktický kurz v ČR, který se věnuje managementu chemických látek se zaměřením na REACH.

Více než 70 hodin během 10 vzdělávacích dnů, které pokrývají svým rozsahem úplně všechny oblasti REACH a značnou část problematiky CLP. Spolehlivá forma přípravy na zkoušku k získání profesní kvalifikace „REACH manažer“ dle Národní soustavy kvalifikací.

Cena celého kurzu je 92 500 Kč bez DPH, ovšem do 30.9. se automaticky započítává 10% sleva! V ceně kurzu je také závěrečná zkouška v hodnotě 9 900 Kč bez DPH.

Začátek: 05.11.2020 09:00 Konec: 04.12.2020 15:00 Místo: Business centrum Rosmarin, Dělnická 12, Praha 7 – Holešovice Cena bez DPH: 83250 Kč Počet míst: 15

Webinar: Chemické látky a BOZP

Kurz zaměřený na vztah mezi aktuální legislativou v oblasti BOZP a mezi chemickými látkami. Ideální pro všechny, kteří si potřebují rozšířit znalosti o nakládání s chemickými látkami ve vztahu k ochraně zdraví při práci. Perfektní pro běžné podniky, ale také laboratoře nebo školy. Webinar je rozdělen do dvou bloků – 1.blok dopoledne, 2.blok odpoledne.

Webinar je pořádán jako partnerská akce REGARTIS a Eurochem.

Začátek: 13.11.2020 10:00 Konec: 13.11.2020 14:00 Místo: V kanceláři, v pohodlí domova nebo klidně na chalupě. Cena bez DPH: 1900 Kč Počet míst: 30

Webinar: Skladování chemikálií

„Máte sklad? A můžeme ho vidět?“ Až se Vás na tohle zeptá inspekce, bude možná pozdě. Proto je tu pro Vás webinar, kde se naučíte potřebné o skladování a používání chemických látek a směsí ve skladech a na pracovištích. Projdeme také základní principy označování výrobku při uvedení na trh podle různých předpisů.

Webinar je pořádán jako partnerská akce REGARTIS a Eurochem.

Začátek: 01.12.2020 09:00 Konec: 01.12.2020 15:00 Místo: V kanceláři, v pohodlí domova nebo klidně na chalupě. Cena bez DPH: 1900 Kč Počet míst: 30