Vyrostli jsme. Nyní jsme součástí značky REGARTIS.
We grew up. Now, we are part of REGARTIS brand.

www.regartis.com

UK REACH

Dovážíte produkty do Velké Británie, nebo zde nakupujete suroviny? A víte, že následkem Brexitu musíte splňovat požadavky nového chemického zákona, UK REACH? Zajistíme Vám kompletní portfolio služeb spojených s přechodem na nový britský REACH. Ať už se jedná o služby výhradního zástupce, auditing, registrace či autorizace.