Vyrostli jsme. Nyní jsme součástí značky REGARTIS.
We grew up. Now, we are part of REGARTIS brand.

www.regartis.com

Produktová péče

Přenechte nám starosti o Vaše portfolio chemikálií. Vaše výrobky s námi budou v legislativní bavlnce. Budeme je hýčkat a starat se o ně s pečlivostí nám vlastní. Budeme sledovat změny v právních předpisech a navrhovat nebo rovnou provádět opatření pro zajištění souladu. A navíc Vám k tomu podáme pravidelný report o novinkách.

Stálý servis

Přenechte nám starosti o Vaše portfolio chemikálií. Vaše výrobky s námi budou v legislativní bavlnce. Budeme je hýčkat a starat se o ně s pečlivostí nám vlastní. Budeme sledovat změny v právních předpisech a navrhovat nebo rovnou provádět opatření pro zajištění souladu. A navíc Vám k tomu podáme pravidelný report o novinkách.

Chemický audit

Sestavíme mapu a seznam: ucelený přehled o chemikáliích ve Vaší firmě. Rozklíčujeme povinnosti dle nařízení REACH, CLP a národní legislativy. Provedeme kontrolu plnění povinností plynoucích z legislativy chemických látek. Sepíšeme závěrečnou zprávu, která kromě zhodnocení současného stavu bude obsahovat návrhy a doporučení ke zlepšení nebo nápravě nevyhovujícího stavu. A to vše tak, aby řešení zapadlo do současného provozu Vaší firmy.

zpět