Vyrostli jsme. Nyní jsme součástí značky REGARTIS.
We grew up. Now, we are part of REGARTIS brand.

www.regartis.com

Oznamování do toxikologických center (PCN)

EU od roku 2021 harmonizovala požadavky na informace o směsích klasifikovaných jako nebezpečné pro lidské zdraví.

Článek 45 a příloha VIII nařízení CLP určují dovozce EU a následné uživatele určitých nebezpečných směsí na trhu jako odpovědné za předkládání informací jmenovaným subjektům.

Požadované informace zahrnují jasnou identifikaci směsi, informace o úplném složení a nebezpečných složkách a zamýšlené použití prostřednictvím systému harmonizovaných kategorií. Informace musí být podány elektronickými prostředky ve stanoveném formátu, který umožní jmenovaným orgánům snadno získat příslušné informace. Jedinečný identifikátor receptury („UFI“), který je spojen s platným předložením a umístěný na etiketě nebo obalu, umožní toxikologickým centrům jednoznačně identifikovat složení směsi a navrhnout vhodné lékařské ošetření v případě otravy.

Datum platnosti závisí na druhu použití směsi:

  • 1. ledna 2021 pro spotřebitelské nebo profesionální použití
  • 1. ledna 2024 pro průmyslové použití

Pokud uvádíte nebezpečné směsi na trh, musíte příslušné informace oznámit prostřednictvím PCN.

Jak Vám můžeme pomoci?

Poskytujeme komplexní služby PCN, jako jsou

  • kompilace bezpečnostního listu dle nařízení ve všech jazycích EU
  • generování UFI kódů
  • příprava PCN dossieru
  • podání oznámení prostřednictvím portálu ECHA.

zpět