Vyrostli jsme. Nyní jsme součástí značky REGARTIS.
We grew up. Now, we are part of REGARTIS brand.

www.regartis.com

Biocidy

Legislativa biocidních přípravků je jednou z nejsložitějších Evropských nařízení. Pokud chcete uvádět biocidní přípravky na trh v EU nebo Velké Británii a potřebujete radu nebo pomoc, jste na správném místě.

Legislativa biocidních přípravků je jednou z nejsložitějších Evropských nařízení. Pokud chcete uvádět biocidní přípravky na trh v EU nebo Velké Británii a potřebujete radu nebo pomoc, jste na správném místě.

Uvádění biocidních přípravků na trh EU je regulováno nařízením č. 528/2012 (ve zkratce BPR). Biocidní přípravek je látka nebo směs s úmyslem zničit, odradit, zneškodnit, zabránit působení nebo jinak působit na jakýkoli škodlivý organismus jakýmkoli jiným způsobem než pouhým fyzikálním nebo mechanickým působením. Biocidní přípravek obsahuje biocidní účinnou látku nebo látky způsobující tento účinek.

Biocidní přípravky uváděné na trh EU mohou obsahovat pouze účinné látky uvedené na seznamu účinných látek (příloha II nařízení č. 1062/2014). Všechny účinné látky musí být schváleny pro použití (typ produktu – PT) nebo hodnoceny. Pokud látka není na seznamu nebo neexistuje žádné zamýšlené použití, musí být podána nová žádost. Tento proces má název Schválení aktivní látky. Pokud je účinná látka schválena, musí být biocidní přípravek před uvedením na trh EU autorizován. Tento proces se nazývá autorizace biocidního přípravku.

BP obsahující AL v revizním programu lze umístit na trhy členských států EU podle vnitrostátních pravidel. Tento proces se nazývá oznámení o biocidním přípravku.

Dodavatelé AL musí být uvedeni v seznamu AL a dodavatelů bez ohledu na to, zda je biocidní přípravek oznámen nebo autorizován.

S čím vám můžeme pomoci?

  • víme, jak oznámit váš biocidní přípravek ve všech členských státech EU
  • umíme připravit žádost a pomoci vám s autorizací vašeho biocidního přípravku
  • umíme zpracovat dokumenty a pomoci vám s uvedením na seznam podle Článku 95. Pokud jste dodavatelem Al ze země mimo EU, můžeme se také stát vaším zástupcem.
  • umíme vám pomoci s žádostí o schválení účinné látky

Pravidla pro uvádění na britský trh jsou podobná pravidlům EU. Dokážeme Vám tedy pomoci také s uvedením Vašeho produktu na trh Velké Británie.

zpět