Vyrostli jsme. Nyní jsme součástí značky REGARTIS.
We grew up. Now, we are part of REGARTIS brand.

www.regartis.com

ADR

Navrhneme Vám, s jakým označením a pod jakými požadavky přepravovat Vaše chemické látky a směsi. Ve spolupráci s našimi partnery pro Vás zajistíme výkon činnosti odborně způsobilé osoby podle ADR, školení pracovníků či řidičů a další služby.

zpět