Vyrostli jsme. Nyní jsme součástí značky REGARTIS.
We grew up. Now, we are part of REGARTIS brand.

www.regartis.com

Přehled legislativních povinností pro uvádění chemických látek, směsí a předmětů na trh EU (seminář pořádaný ve spolupráci s MPO)

Srdečně Vás zveme na seminář „Přehled legislativních povinností pro uvádění chemických látek, směsí a předmětů na trh EU“, který pořádáme ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO). Na semináři shrneme povinnosti výrobců, dovozců a následných uživatelů týkající se uvádění chemických látek, směsí a předmětů na trh EU.

Seminář je financován MPO a pro účastníky, tedy pro Vás, je zcela zdarma.

Přijďte si s nám užít příjemný den. Těšíme se na Vás!

Registrace