Vyrostli jsme. Nyní jsme součástí značky REGARTIS.
We grew up. Now, we are part of REGARTIS brand.

www.regartis.com

Změny v legislativě chemických látek (seminář)

Změny v legislativě chemických látek (seminář)

Seminář o změnách v povinnostech v dodavatelském řetězci při uvádění chemických látek a směsí na trh či do oběhu.

REACH – základní pojmy, určení rolí v distributorském řetězci pro oznamování a označování. Nově omezené látky. CLP – základní pojmy, nebezpečné směsi, označování. Ohlašovací povinnost pro směsi – novela přílohy VIII CLP. UFI kódy. Evropský systém kategorizace výrobků. Databáze SCIP. Nový formát bezpečnostního listu. Možno i ON-LINE/OFF-LINE videozáznam.

Seminář je pořádán jako partnerská akce REGARTIS a Eurochem.

Informace

Obsah kurzu

 • REACH – základní pojmy, určení rolí v distributorském řetězci pro oznamování a označování
 • Nově omezené látky
 • CLP – základní pojmy, nebezpečné směsi, označování
 • Ohlašovací povinnost pro směsi – novela přílohy VIII CLP
 • UFI kódy – včetně generování z www
 • Evropský systém kategorizace výrobků
 • Databáze SCIP
 • Nový formát bezpečnostního listu

V rámci semináře budete seznámeni s novým Nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU)  2023/707, kterým se mění  nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP).

 • Jedná se o nové třídy nebezpečnosti v příloze I a příslušná kritéria pro klasifikaci a označování:
 • Narušení činnosti endokrinního systému pro lidské zdraví
 • Narušení činnosti endokrinního systému pro životní prostředí
 • Perzistentní, bioakumulativní a toxické nebo vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní vlastnosti
 • Perzistentní, mobilní a toxické nebo vysoce perzistentní a vysoce mobilní vlastnosti

Vše si vysvětlíme, seznámíme se s podmínkami a platností nového nařízení a dalším vývojem kolem těchto kritérií. 

Přednáší: Ing. Hana Krejsová (REGARTIS)

Místo: Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21, Praha 1
Volných míst: 28
Min. počet účastníků: bez omezení
Termín pro přihlášení: bez omezení
Začátek: 17.04.2023 09:00
Konec: 17.04.2023 15:00
Cena: 3 900 
Počet osob:
- +