Vyrostli jsme. Nyní jsme součástí značky REGARTIS.
We grew up. Now, we are part of REGARTIS brand.

www.regartis.com

Biocidní akademie (seminář)

Biocidní akademie (seminář)

Straší Vás slovo biocid? Není divu, je to jedna z nejsložitějších chemických legislativ, která i přesto, že je regulována přímo platným nařízením EU, se řídí i vnitřní legislativou jednotlivých států EU.

Připravili jsme pro Vás dvoudenní seminář, který Vám pomůže v orientaci v této složité problematice. Zaměříme se na výklad nařízení o biocidech, provedeme Vás úskalím oznámení a povolení biocidního přípravku a ukážeme Vám, jak má správně vypadat jeho etiketa.

Informace

1. den, 12.6. – Povinnosti vyplývající z nařízení o biocidech (BPR) a Oznamování a povolování biocidů

První den akademie se podrobně seznámíte s nařízením EU 258/2012 (BPR) včetně všech novel a získáte základy pro podrobnější seznámení s oznámením biocidů na trhy EU a s povolením. A také Vás provedeme úskalím oznámení (biocidní přípravek v přechodném období) a principy povolení.

Obsah semináře

 • Co je biocidní přípravek.
 • Aktivní látky biocidů.
 • Biocidní přípravky vznikající na místě (in situ).
 • Požadavek na aktivní látku podle článku 95 nařízení o biocidech.
 • Značení biocidů
 • Ošetřené předměty
 • Podmínky pro biocidy na českém trhu.
 • Praktické principy oznámení na různé trhy EU
 • Oznámení v ČR v praxi
 • Základy povolení
 • Dále budou probírány: informace k biocidům na stránkách ECHA, další zdroje potřebné ke zpracování povolení, portál R4BP, SPC Editor

2. den, 13.6. – Etiketa dle BPR

Uvádíte na trh biocidní přípravek? Máte jistotu správného označení?

V této části semináře se budeme zabývat etiketami biocidních přípravků pro různé typy použití biocidů, včetně označení ošetřených předmětů. Součástí semináře jsou také ukázky označení. Dále se podíváme na ukázku povolovací dokumentace, zprávu o hodnocení rizika a expoziční scénář pro biocidní povolení.

Obsah semináře

 • Oficiální obsah etikety podle nařízení BPR (nařízení 528/2012)
 • Výjimky pro malé obaly do 125 ml – kdy jsou možné
 • Označení povolených přípravků
 • Požadavky na jazyk etikety
 • Označení ošetřených předmětů
 • Ukázky různých etiket
 • Ukázky povolovací dokumentace, hodnocení rizik biocidního přípravku

Pro koho jsou semináře určeny?

Pro všechny, kteří uvádí na trh biocidní přípravky nebo tyto speciální přípravky používají.

Přihlášení je možné jak na celou akademii, tak na jednotlivé dny.

Organizace

12.6. – 9:00–15:00

13.6. – 9:00–15:00

Během celého dne pro Vás bude nachystáno občerstvení a v poledne se společně vydáme na oběd do penzionu.

Co obdržíte po seminářích?

Po seminářích Vám zašleme prezentace.

Přednáší:

Ing. Hana Krejsová, Regulatory Queen a Senior BPR Expert (REGARTIS)

Hana vystudovala chemii na VŠCHT Pardubice. Zabývá se širokým spektrem chemické legislativy od jejich začátků. Jedná se hlavně o biocidy, CLP, REACH, detergenty, a dalšími související problematika jako je skladování, nakládání, bezpečnost práce. Kromě řešení konkrétních požadavků, všechna zmíněná témata dlouhodobě přednáší.

Místo: U Větrníku 40, 162 00 Praha 6-Břevnov
Volných míst: 0
Min. počet účastníků: bez omezení
Termín pro přihlášení: bez omezení
Začátek: 12.06.2024 09:00
Konec: 13.06.2024 15:00
Cena: od 5 900 
Počet osob:
- +