Vyrostli jsme. Nyní jsme součástí značky REGARTIS.
We grew up. Now, we are part of REGARTIS brand.

www.regartis.com

ChemCon Europe

ChemCon Europe

ChemCon Europe 2022 je globální platforma, která sdružuje mnoho odborníků zastupujících společnosti, úřady a mezinárodní organizace z více než 25 zemí. Prezentace více než 50 přednášejících z vládních institucí a průmyslu se zaměří na oblast mezinárodní chemické legislativy z celého světa, jako je EU-REACH, TSCA, K-REACH, GHS a informace specifické pro jednotlivé země týkající se inventur, požadavků na označování atd. Také této konference se budeme účastnit, a rádi se zde s Vámi setkáme!

Informace

ChemCon Europe 2022 je globální platforma, která sdružuje mnoho odborníků zastupujících společnosti, úřady a mezinárodní organizace z více než 25 zemí. Prezentace více než 50 přednášejících z vládních institucí a průmyslu se zaměří na oblast mezinárodní chemické legislativy z celého světa, jako je EU-REACH, TSCA, K-REACH, GHS a informace specifické pro jednotlivé země týkající se inventur, požadavků na označování atd. Také této konference se budeme účastnit, a rádi se zde s Vámi setkáme!

Více informací a registrace: https://chemcon.net/