Vyrostli jsme. Nyní jsme součástí značky REGARTIS.
We grew up. Now, we are part of REGARTIS brand.

www.regartis.com

Etiketa dle BPR (webinar)

Etiketa dle BPR (webinar)

Straší Vás slovo biocid? No není divu, je to jedna z nejsložitějších chemických legislativ, která i přesto, že je regulována přímo platným nařízením EU, se řídí i vnitřní legislativou jednotlivých států EU.

Webinar je pořádán jako partnerská akce REGARTIS a Eurochem.

Informace

Tento webinar je součástí „Biocidní akademie“. Jedná se o sérii 3 webinarů, které Vám pomohou v orientaci v této poměrně složité problematice. Můžete se přihlásit také pouze na jednotlivé dny.

1. den, 5.5. – Povinnosti vyplývající z nařízení o biocidech (BPR)

Webinar bude zaměřen na výklad nařízení o biocidech tak, aby pomohl v orientaci v této poměrně složité problematice.

Obsah webinaru

 • Co je biocidní přípravek.
 • Aktivní látky biocidů.
 • Biocidní přípravky vznikající na místě (in situ).
 • Požadavek na aktivní látku podle článku 95 nařízení o biocidech.
 • Značení biocidů
 • Ošetřené předměty
 • Podmínky pro biocidy na českém trhu.

2. den, 6.5. – Oznamování a povolování biocidů

Chcete uvádět na různé trhy v EU biocidní přípravek?

Tak přesně o tom bude náš webinar. Provedeme Vás úskalím oznámení (biocidní přípravek v přechodném období) a povolení (schválený biocidní přípravek).

Obsah webinaru

 • Co je biocidní přípravek.
 • Aktivní látky biocidů v přechodném období a povolené.
 • Oznámení biocidní přípravků na různé trhy EU.
 • Národní povolení biocidního přípravku.
 • Povolení na úrovni Evropské unie.
 • Vzájemné uznání v členských státech.
 • Biocidní přípravky, UFI a oznámení PCN
 • Poplatky související s biocidy.

3. den, 7.5. – Etiketa dle BPR

Uvádíte na trh biocidní přípravek? Máte jistotu správného označení?

V našem webinaru se budeme zabývat etiketami biocidních přípravků pro různé typy použití biocidů, včetně označení ošetřených předmětů. Součástí webinaru jsou také ukázky označení.

Obsah webinaru

 • Oficiální obsah etikety podle nařízení BPR (nařízení 528/2012).
 • Výjimky pro malé obaly do 125 ml – kdy jsou možné.
 • Označení povolených přípravků.
 • Požadavky na jazyk etikety.
 • Označení ošetřených předmětů.
 • Ukázky různých etiket.

Pro koho jsou webinary určeny?

Pro všechny, kteří uvádí na trh biocidní přípravky nebo tyto speciální přípravky používají.

Pro účast na všech webinarech v roce 2021 můžete využít Předplatné REGARTIS Online Akademie.

Organizace

 • 5.5. – 8:00–10:00
 • 6.5. – 9:00–11:00
 • 7.5. – 9:00–10:00

V průběhu webinarů bude 10 minut pauza na občerstvení a odpočinek. Na konci webinaru bude čas na dotazy.

Co budete potřebovat?

Budete potřebovat počítač a reproduktory nebo sluchátka. Během webinaru máte možnost psát otázky do chatu a my Vám je zodpovíme. V případě, že budete mít zájem pokládat otázky na konci webinaru přímo, připravte si také mikrofon.

Co obdržíte po webinaru?

Po webinaru Vám zašleme prezentaci, odpovědi na veškeré otázky v písemné formě a odkaz ke shlédnutí webinaru, který má platnost 14 dní. Členové REGARTIS Online Akademie mají neomezený přístup ke všem záznamům a dalším materiálům.

Přednáší:

Ing. Hana Krejsová, Regulatory Queen a Senior BPR Expert (REGARTIS)

Hana vystudovala chemii na VŠCHT Pardubice. Zabývá se širokým spektrem chemické legislativy od jejich začátků. Jedná se hlavně o biocidy, CLP, REACH, detergenty, a dalšími související problematika jako je skladování, nakládání, bezpečnost práce. Kromě řešení konkrétních požadavků, všechna zmíněná témata dlouhodobě přednáší.

Místo: V kanceláři, v pohodlí domova nebo klidně na chalupě.
Volných míst: 0
Min. počet účastníků: bez omezení
Termín pro přihlášení: bez omezení
Začátek: 07.05.2021 09:00
Konec: 07.05.2021 10:00
Cena: od 1 900 
Počet osob:
- +