Vyrostli jsme. Nyní jsme součástí značky REGARTIS.
We grew up. Now, we are part of REGARTIS brand.

www.regartis.com

UFI kódy (webinar)

UFI kódy (webinar)

Co jsou to UFI kódy? Jak je generovat? Kam je umisťovat?

V rámci tohoto informačního webinaru probereme generování UFI kódů, jejich umisťování na štítcích, základní povinnosti výrobce a dovozce související s předkládáním informací o směsích nebezpečných pro zdraví do mezinárodní databáze na stránkách ECHA. Součástí budou veškeré novinky, které vyplývají z nařízení 2020/1677, které podstatně mění přílohu VIII o požadavcích na informace týkající se reakce na ohrožení zdraví.

Pro účast na všech webinarech v roce 2021 můžete využít Předplatné REGARTIS Online Akademie.

Webinar je pořádán jako partnerská akce REGARTIS a Eurochem.

Informace

Výrobcům a dovozcům chemikálií přibývají uvedením v platnost přílohy VIII nařízení CLP nové komplexní povinnosti, a to uvádění kódů UFI a oznamování nebezpečných směsí do databáze toxikologických center agentury ECHA.

Na štítcích výrobků se od roku 2020 bude uvádět nový prvek označení. Jedná se o UFI kód-jednoznačný identifikátor složení, 16-znakový alfanumerický kód, který bude povinně na štítku nebezpečné směsi. A kromě UFI kódu se požaduje poskytování dalších informací o nebezpečné směsi toxikologickým střediskům.

V rámci webinaru probereme generování UFI kódů, jejich umisťování na štítcích – kam je umisťovat, základní povinnosti výrobce a dovozce související s předkládáním informací o směsích nebezpečných pro zdraví do mezinárodní databáze na stránkách ECHA. Podíváme se také na podmínky přechodného období, kdy nemusí směs mít UFI kód. Dále také na oznamování nebezpečných směsí do databáze CHLAP po roce 2021.

Jaké jsou u UFI kódů novinky?

 1. Nové definice pojmů
 2. Upřesnění podmínek pro předkládání informací pro barvy míchané na místě (nařízení 2020/1676)
 3. Zpřehledněny požadavky na MIM (směs ve směsi) a další „kosmetické“ úpravy odstavců a drobné změny
 4. Změna a rozšíření oddílu 3, části B – Informace týkající se složek směsi
  • seskupení složek do skupin zaměnitelných látek
  • řešení pro paliva (seznam paliv a podmínky na jejich předkládání)
  • směsi splňující standardní vzorce
  • přidána část D – standardní vzorce některých směsí

Organizace

Webinar je plánovaný na 1 hodinu. Na konci webinaru bude vyhrazen čas na dotazy.

Co budete potřebovat?

Budete potřebovat počítač a reproduktory nebo sluchátka. Během webinaru máte možnost psát otázky do chatu a my Vám je zodpovíme. V případě, že budete mít zájem pokládat otázky na konci webinaru přímo, připravte si také mikrofon.

Co obdržíte po webinaru?

Po webinaru Vám zašleme prezentaci, odpovědi na veškeré otázky v písemné formě a odkaz ke shlédnutí webinaru, který má platnost 14 dní. Členové REGARTIS Online Akademie mají neomezený přístup ke všem záznamům a dalším materiálům.

Přednáší:

Ing. Hana Krejsová, Regulatory Queen a Senior BPR Expert (REGARTIS)

Hana vystudovala chemii na VŠCHT Pardubice. Zabývá se širokým spektrem chemické legislativy od jejich začátků. Jedná se hlavně o biocidy, CLP, REACH, detergenty, a dalšími související problematika jako je skladování, nakládání, bezpečnost práce. Kromě řešení konkrétních požadavků, všechna zmíněná témata dlouhodobě přednáší.

Místo: V kanceláři, v pohodlí domova nebo klidně na chalupě.
Volných míst: 20
Min. počet účastníků: bez omezení
Termín pro přihlášení: bez omezení
Začátek: 08.04.2021 10:00
Konec: 08.04.2021 11:00
Cena: 1 900 
Počet osob:
- +