Vyrostli jsme. Nyní jsme součástí značky REGARTIS.
We grew up. Now, we are part of REGARTIS brand.

www.regartis.com

SVHC látky (webinar)

SVHC látky (webinar)

Už jste ve své praxi potkali zkratku SVHC látka? Jedná se o látky vzbuzující mimořádné obavy a společnosti, které vyrábějí nebo dovážejí předměty obsahující tyto látky v koncentraci přesahující 0,1 % hmotnostních předmětu, mají zákonné povinnosti.

Pro účast na všech webinarech v roce 2021 můžete využít Předplatné REGARTIS Online Akademie.

Webinar je pořádán jako partnerská akce REGARTIS a Eurochem.

Informace

V našem webinaru se budeme těmito látkami zabývat. Dozvíte se, co je SVHC látka, jak ji rozpoznat, jaké se k ní vážou povinnosti a co znamená mít tuto látku v předmětu.

Obsah webinaru

  • Co je SVHC látka.
  • Co je seznam kandidátů.
  • Co znamená autorizace podle REACH a jak s SVHC látkami souvisí
  • SVHC v předmětech
  • Omezují SVHC látky jiné typy chemických výrobků?

Pro koho je webinar určen?

Pro všechny, kteří uvádí na trh chemické látky už proto, že SVHC látky jsou přísně regulovaná část chemické legislativy. A také pro ty, kteří vyrábějí předměty, které obsahují SVHC látky.

Některé na první pohled předměty ve skutečnosti předměty nejsou. Jsou to směsi v obalu nebo na nosiči a váží se k nim proto jiné povinnosti z chemické legislativy. Zúčastněte se také webinaru Jak rozlišit předměty a směsi v obalu, který Vám ukáže, jak tyto výrobky rozlišit, jak je zařadit do správné skupiny a jak plnit všechny legislativní náležitosti, které se k nim váží.

Organizace

Webinar je plánovaný na 1 hodinu. Na konci webinaru je vyhrazen čas na dotazy.

Co budete potřebovat?

Budete potřebovat počítač a reproduktory nebo sluchátka. Během webinaru máte možnost psát otázky do chatu a my Vám je zodpovíme. V případě, že budete mít zájem pokládat otázky na konci webinaru přímo, připravte si také mikrofon.

Co obdržíte po webinaru?

Po webinaru Vám zašleme prezentaci, odpovědi na veškeré otázky v písemné formě a odkaz ke shlédnutí webinaru, který má platnost 14 dní. Členové REGARTIS Online Akademie mají neomezený přístup ke všem záznamům a dalším materiálům.

Přednáší:

Ing. Hana Krejsová, Regulatory Queen a Senior BPR Expert (REGARTIS)

Hana vystudovala chemii na VŠCHT Pardubice. Zabývá se širokým spektrem chemické legislativy od jejich začátků. Jedná se hlavně o biocidy, CLP, REACH, detergenty, a dalšími související problematika jako je skladování, nakládání, bezpečnost práce. Kromě řešení konkrétních požadavků, všechna zmíněná témata dlouhodobě přednáší.

Místo: V kanceláři, v pohodlí domova nebo klidně na chalupě.
Volných míst: 0
Min. počet účastníků: bez omezení
Termín pro přihlášení: bez omezení
Začátek: 24.03.2021 10:00
Konec: 24.03.2021 11:00
Cena: od 1 900 
Počet osob:
- +