Workshop 5: REACH-IT, 18. nebo 19.5.2017, Praha

POZOR: Pátek 19.5.2017 je již plně obsazen. Přihlásit se nyní můžete pouze na čtvrteční termín (18.5.2017). Děkujeme za pochopení.

Workshop 5 je zaměřen na práci se systémem REACH-IT, který je centrálním portálem pro plnění povinností podle nařízení REACH a CLP. Workshop Vám objasní:

  • Založení a správu společnosti v REACH-IT a uživatelských účtů přiřazených ke společnosti
  • Seznámení s procesem pozdní předregistrace látek podle REACH
  • Informace o pre-SIEF, export popisu pre-SIEF a práce se získanými soubory
  • Seznámení s přípravou online dossierů – webforms, oznámení klasifikace a označení dle CLP
  • Message box a další funkce REACH-IT

Praktické informace

Workshop 5 se koná v sídle ReachSpektrum, s.r.o., Rubeška 393/7, Praha 9 Vysočany. Účast na workshopu je zdarma v rámci projektu REACH MSP 2018, který zaštiťuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

Rámcový program workshopu

Workshop začíná v 9.00, prezence účastníků od 8.45. Předpokládaný konec workshopu je ve 14:00 hodin. Oběd není zajištěn.

Kdo bude přednášet a koho se můžete ptát?

Lektorem workshopu 5 je v obou dnech Ing. Jan Holomek. .

Přihláška

Přihlášení na workshop je možné provést pomocí tohoto formuláře. Workshop probíhá ve dvou dnech, přičemž oba dny mají stejný program. Dbejte pozornosti při výběru dne, kdy se chcete workshopu zúčastnit. Kapacita každého dne workshopu 5 je omezena na 10 osob, z jednoho podniku se může přihlásit pouze 1 osoba. Přednost bude dána účastníkům z malých a středních podniků.