Konzultační den: IUCLID6 CLOUD, 15.3.2018, Praha

Speciální doplňková akce ze série v rámci projektu REACH MSP 2018 ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR!

Poslední konzultační den je zaměřen na práci s novinkou agentury ECHA: IUCLID6 CLOUD a klasickým IUCLID6 při přípravě registrační dokumentace pro malé a střední podniky. V rámci tohoto dne Vám přiblížíme:

  • Co je IUCLID6 CLOUD a jak funguje, pro koho je vhodný
  • Jak používat IUCLID6 CLOUD
  • Kdy je lepší klasická verze IUCLID6
  • Práce v IUCLID6 CLOUD
  • Konzultace k Vašim registračním dokumentacím připravovaným v IUCLID pro poslední registrační lhůtu.

Praktické informace

Konzultační den se koná v sídle ReachSpektrum, s.r.o., Rubeška 393/7, Praha 9 Vysočany. Účast na dni je zdarma v rámci projektu REACH MSP 2018, který zaštiťuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Konzultační den bude probíhat nikoliv individuálně, ale skupinově pro všechny zúčastněné.

Rámcový program

Začátek je stanoven na 9.00, prezence účastníků od 8.45. Předpokládaný konec je v 15:00 hodin. Oběd není zajištěn.

Kdo bude přednášet a koho se můžete ptát?

Lektorem je Ing. Jan Holomek, ReachSpektrum, s.r.o.

Přihláška

Přihlášení je možné provést pouze pomocí tohoto formuláře. Kapacita dne je omezena na 12 osob, z jednoho podniku se může přihlásit pouze 1 osoba. Přednost bude dána účastníkům z malých a středních podniků.