Základní informace o projektu REACH MSP 2018

ReachSpektrum zvítězilo ve výběrovém řízení Ministerstva průmyslu a obchodu ČR veřejné zakázky „Podpůrné aktivity pro MSP spojené s přípravou registrační dokumentace v r. 2018 dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, ve znění pozdějších předpisů (nařízení REACH)“.

Obsahem zakázky byla realizace 4 workshopů a 16 konzultačních dnů, které mají za cíl pomoci zejména malým a středním podnikům v přípravách na registraci vyráběných a dovážených chemických látek podle nařízení REACH v roce 2018.

Workshopy

Jako první již proběhly 2 workshopy o povinnostech plynoucích z nařízení REACH. Další navazující workshopy 3 a 4 se věnují výhradně problematice registrace chemických látek podle REACH v roce 2018. Nově byl připraven Workshop 5, který se věnuje práci se systémem REACH-IT.

 • Workshop 1, 26. 5. 2016 – workshop již proběhl. Materiály z workshopu zde.
 • Workshop 2, 21. 9. 2016 – workshop již proběhl. Materiály z workshopu zde.
 • Workshop 3, 22. 11. 2016  – workshop již proběhl. Materiály z workshopu zde.
 • Workshop 4, 7. 2. 2017 – workshop již proběhl. Materiály z workshopu zde.
 • Workshop 5, 18. 5. nebo 19. 5. 2017 – podrobnosti a přihlašovací formulář nalaznete zde.

Konzultační dny

V rámci projektu bylo naplánováno celkem 16 konzultačních dnů – a to nejen v Praze, ale také v regionech ČR.

Rezervace termínů pro konzultace proběhla elektronicky. Účastník si volil z dostupných dnů a konzultačních hodin. Současně bylo možné sdělit konzultantovi témata požadované konzultace.

Programově byly konzultační dny zaměřeny na konkrétní aplikace legislativy chemických látek a přípravu registrační dokumentace pro registraci chemických látek podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (nařízení REACH). Konzultační dny také sloužily k prohloubení, utřídění nebo verifikaci znalostí účastníka, které nabyl na workshopu. Základní nabídka poradenství obsahovala témata:

 • povinnost registrace látek dle REACH, možnosti osvobození od povinnosti registrace (PPORD),
 • principy společného předložení – prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/9, spolupráce ve fórech pro výměnu informací o látkách (SIEF), důvěrné informace, letter of access – potvrzení o přístupu k dokumentaci,
 • sdílení testů, testy na zvířatech, alternativní metody pro splnění požadavků na informace (QSAR), sdílení zkoušek na obratlovcích,
 • příprava technické dokumentace – rozsah požadavků na informace, které musí žadatel o registraci předložit, příloha VII a VIII nařízení REACH,
 • posouzení chemické bezpečnosti a vypracování zprávy o chemické bezpečnosti
 • aktualizace registrační dokumentace,
 • zastavení výroby, dovozu,
 • dokumentace pro dotazování na ECHA (tzv. Inquiry dossier),
 • formát IUCLID, portál REACH-IT, Chesar-nástroj pro posouzení a oznámení chemické bezpečnosti a další IT nástroje,
 • bezpečnostní list, klasifikace a označení
 • poplatky za registraci, snížení poplatků pro MSP,
 • možnost odvolání proti rozhodnutí ECHA,
 • komunikační povinnosti žadatelů o registraci se zákazníky

Mimo výše uvedené bylo možné v rámci konzultace např. verifikovat kompletnost registrační dokumentace a provádět s pomocí experta potřebné úpravy.