Postřehy z používání IUCLID6

IUCLID6 je novou verzí IT nástroje, který je zcela nezbytný pro přípravu např. registrační dokumentace pro chemickou látku podle nařízení REACH. Mimo to jej lze využívat i pro potřeby jiných regulačních programů, např. pro povolení biocidního přípravku apod. S novou verzí se změnily i požadavky na výkon serveru, na kterém je instalován a také na SW vybavenost. V tomto článku jsem se rozhodl postupně sepisovat postřehy z používání IUCLID6. Snad Vám pomohou nalézt odpovědi alespoň na některé otázky. Příjemné čtení přeje Jan Holomek

Začínáme

Program stále vyžaduje přítomnost JAVA, tentokrát ve verzi 8 a vyšší. Současně platí, že JAVA 8 vyžaduje přítomnost serverového systému Windows Server 2008. S ohledem na skutečnost, že ve firmě máme bezproblémově fungující Windows Server 2003, stala se nová verze IUCLID6 pravděpodobně jedinou motivací pro investici v řádech desetitisíců korun do nového operačního systému. Nehledě na skutečnost, že IT podpora techniků také není zadarmo. Více o požadavcích se dozvíte zde: https://iuclid6.echa.europa.eu/web/iuclid/documentation

Instalace

Desktop verze – pod Win 7 Professional nelze spustit instalační program

Řešením je použít možnost „Odstranit potíže s kompatibiltou“, která je dostupná v kontextovém menu (pravým tlačítkem na název souboru). Zajímavé je, že software IUCLID6 z roku 2016 vyžaduje při instalaci kompatibilitu s Windows XP Service Pack 2, tedy verzí Windows z roku 2004.

Desktop verze – Allow multiple users

Při instalaci IUCLID je nutné zvolit, zda budete používat jen jednoho uživatele bez zadávání hesla nebo více uživatelů na stejném PC a při spuštění IUCLID takbudete vyzváni k zadání uživ. jména a hesla. Volbu „Allow multiple users“ je nutné provést již při instalaci Desktop verze. Tuto volbu není později možné změnit. Řešením je zálohovat IUCLID, odinstalovat a nainstalovat znovu.

Práce s IUCLID6

Working Legal Entity

Při práci pro vícero firem je potřeba přepínat mezi tzv. working Legal Entity, aby byla zachována konzistence práce v historii modifikací v datasetu. V IUCLID5 byla na liště možnost takovou Working Legal eEntity rychle přepnout. V IUCLID6 se tato „funkce“ nachází v nastavení uživatele, v tabulce přiřazených Legal Entity. Nastavení příslušné working legal entity se provede tak, že z tabulky vyberete tu pravou a pomocí tlačítka Move up ji přesunete na první místo v tabulce. Já osobně mám v IUCLID přes 50 různých Legal Entity. Vyhledání a přesunutí na první místo je skutečně zábava… Mimochodem, tabulka má 5 řádků. Na monitoru mi přitom zbývá celá polovina volné plochy, kde by mohla celá tabulka být. její rozměr nelze upravit. A volba „Move to top“ v ovládání také není.

Přiřazení Reference Substance

Pokud již máte přiřazenu Referenční látku a potřebujete ji vyměnit za jinou, pak v seznamu výsledků hledání se mezi výsledky nezobrazí již přiřazená látka. IUCLID ji považuje za zbytečnou, protože je už přiřazená.

Výběr šablony datasetu/Seznam objektů po uložení

Výběr šablony datasetu se po každém načtení resetuje. Je nezbynté znovu vybrat příslušnou šablonu. Podobně, seznam objektů (např. látek v IUCLID) se po každím uložení resetuje a je třeba znovu vyhledat příslušnou látku pro manipulaci s ní (např. když upravuji dataset a chci vytvářet dossier, je toto chování poněkud otravné).

Sekce 1.4 Analytické informace

Data jsou migrována z IUCLID5. Nicméně v tabulce nejsou zapsána korektně, je potřeba provést úpravu. Tabulka má navíc viditelné jen 2 řádky, přitom větší část pracovního prostoru v sekcei je prázdná.

Práce s REACH-IT

Aktualizace notifikace dle CLP pro látku notifikovanou bez EC čísla

Při aktualizaci notifikace klasifikace a označení látky je nezbytné uvést EC číslo této látky. V případě látek, které byly notiifkovány s použitím pouze CAS čísla, je EC číslo přiřazeno agenturou ECHA. Nicméně, toto „pracovní“ EC číslo látky není doplněno v systému REACH-IT v záznamu pro danou látku (funkce Search – Substances). Řešením je dohledat přiřazené „pracovní“ EC číslo pro takovou látku v seznamu oznámených klasifikací a označení, tzv. CL inventory – vyhledat informace o látce podle CAs čísla na hlavní straně webu ECHA.