Obecné informace a cíle projektu

Zakázka byla realizována z OPŽP programu Technické asistence MŽP ČR. ReachSpektrum pro zajištění kvality dodávky uzavřelo smlouvy o spolupráci s odbornými subododavateli.

Hlavním cílem projektu bylo vyhotovení studie a podkladů pro přípravu a realizaci akčního plánu pro zajištění kontinuální podpory implementace nařízení REACH v České republice po roce 2010.

Cílové skupiny byly rozděleny do tří hlavních skupin:

  • průmysl (se zvláštním důrazem na malé a střední podniky),
  • školství
  • výzkumnou sféru

ze kterých byly v průběhu projektu získány poznatky pro analogicky orientované výstupy, které souhrnně vytvořily hlavní cíl zakázky.

Dne 31. 1. 2013 byla vypracovaná zpráva o implementaci nařízení REACH v České republice předána Ministerstvu životního prostředí ČR. Děkujeme všem respondentům za účast v průzkumu a poskytnuté informace, bez kterých by nebylo možné projekt úspešně dokončit.

Podpora Ministerstva životního prostředí ČR

Podpůrný dopis projektu od Ing. Karla Bláhy, CSc.

Řešitelský tým

  • ReachSpektrum, s.r.o. – poradenská a servisní společnost zaměřená na poskytování služeb v oblasti chemické a environmentální legislativy ČR a EU.
  • Svaz chemického průmyslu ČR (SCHP ČR) – nejvýznamnější zástupce chemického průmyslu ČR, organizace sdružující přes 100 členských subjektů včetně malých a středních podniků
  • CENIA, česká informační agentura životního prostředí
  • experti v oblasti výzkumu chem.látek a hodnocení rizik chem.látek
  • EKONOX, s.r.o. – konzultační a poradenská firma pro oblast ekologie, chemie a chemického inženýrství

Doba trvání projektu

Projekt bylrealizován v období březen 2012 až leden 2013. Informace o jednotlivých etapách projektu naleznete v samostatné části (menu vlevo).