ReachSpektrum, s.r.o.

Závadění evropské i národní legislativy chemické legislativy jako REACH, CLP a další představuje významný zásah do každodenního života výrobních podniků a obchodních společností v chemickém průmyslu i v navazujících odvětvích. Správné rozhodování a pochopení požadavků REACH Vám pomohou správně vyhovět požadavkům komplexního nařízení.

ReachSpektrum bylo založeno v roce 2007 jako nezávislá servisní organizace Svazu chemického průmyslu ČR. Exkluzivní zázemí SCHP ČR jednoznačně poskytuje záruku vynikající znalosti problematiky REACH a rozsáhlý vědomostní základ pro odbornou pomoc při implementaci legislativy chemických látek ve Vaší společnosti.

Naším cílem je poskytovat vysoce kvalitní služby napříč celým spektrem dodavatelského řetězce. Nezávisle na tom, zda—li jste výrobce, dovozce nebo následný uživatel, ReachSpektrum bude Vaším spolehlivým partnerem v chemické legislativě.