Článek o projektu Monitoring REACH v magazínu EIA MŽP

V magazínu EIA-IPPC-SEA, který vydává Ministerstvo životního prostředí ČR prostřednictvím agentury CENIA, vyšel souhrnný článek o projektu Monitoring REACH. Druhé číslo magazínu stahujte na přiloženém odkazu.

Zpravodaj_2_2013

Vystavujeme na veletrhu ChemSpec 2013

V letošním roce bude ReachSpektrum, s.r.o. prezentovat své služby na mezinárodním veletrhu chemických specialit ChemSpec 2013 v německém Mnichově. Veletrh se koná ve dnech 5. – 6. 6. 2013. Přijďte nás navštívit na stánku č. 3RH13 v Regulatory Services Zone.

Prezentace ze semináře "Chemická legislativa 2013", Praha, 16.1.2013

Prezentace přednášejících ze semináře Chemická legislativa 2013 jsou ke stažení zde. Balíček prezentací je opatřen heslem, které bylo zasláno účastníkům na emailovou adresu uvedenou v prezenční listině. Pokud jste email neobdrželi, neváhejte nás, prosím, kontaktovat. Děkujeme Vám za účast!

 

Prezentace ze semináře "Scénáře expozice dle REACH", Praha, 29.11.2012

Prezentace ze semináře „Scénáře expozice podle REACH“, který proběhl dne 29.11.2012 v Praze naleznete zde. Balíček zip je opatřen heslem, které Vám bylo zasláno na emailovou adresu uvedenou v prezenční listině nebo přihlášce. Děkujeme za Vaši účast!

Základní hodnocení rizika ekologické újmy

Zákon č. 167/2008 Sb. definuje ekologickou újmu a stanoví povinnosti pro případ bezprostřední hrozby ekologické újmy a pro případ vzniku resp. zjištění již existující ekologické újmy. Povinnosti se týkají subjektů vykonávajících některou z široké škály provozní činnosti (dle Přílohy 1 k zákonu).

Všech subjektů provozujících činnosti dle přílohy č.1 k se týká povinnost dle § 14 zákona – finanční zajištění (případných) preventivních či nápravných opatření. Výše finančního zajištění má vyplynout z hodnocení rizik provozní činnosti. Toto hodnocení rizik je dvoustupňové, přičemž základní hodnocení rizika provádí každý provozovatel.

Základní hodnocení rizika ekologické újmy je nutno provést do 31.12.2012! Ve spolupráci s firmou TLP emergency, s.r.o. Vám nabízíme zpracování základního hodnocení v neuvěřitelně krátkém čase za příznivou cenu. Kontaktujte nás pro získání nabídky na info@reachspektrum.eu.

Zákon 167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě

Nařízení Vlády 295/2011 o způsobu hodnocení rizika ekologické újmy

 

1 2 3 4 5 6