REACH-IT 2.7

Systém REACH-IT obsahuje od nové verze 2.7 (v provozu cca od půlky dubna 2014) několik zásadních změn.

  • REACH-IT je nově JEDINOU cestou komunikace ECHA na podniky (pravděpodobně žádné papírové dopisy, faktury apod.)
  • Jednou otevřená zpráva, kterýmkoliv uživatelem pro Váš podnik, je ZÁVAZNĚ PŘIJATA. Stejné platí 7 dní od doručení zprávy do Vaší schránky i v případě, že tuto zprávu neotevřete. Důsledkem tohoto může být SPUŠTĚNÍ ODPOČTU PRO LHŮTY OBSAŽENÉ VE ZPRÁVĚ.

Doporučujeme, abyste si zkontrolovali správnost kontaktních údajů v REACH-IT a nastavili si upozornění na příchozí zprávy na „Immediately“, tedy ihned po doručení zprávy do schránky. POZOR! Může být nezbytné provést pro všechny uživatele v REACH-IT pro jeden podnik samostatně!

Při prvním přihlášení od vstupu nových podmínek užívání v platnost je nezbytné potvrdit emailovou adresu nebo zadat novou emailovou adresu, na kterou bude zaslán ověřovací odkaz.

Pokud máte s uvedeným procesem jakékoliv problémy, neváhejte se na nás obrátit.

Semináře a kurzy léto 2014

V období květen až červen 2014 jsme pro Vás připravili seminář o problematice biocidů a praktické kurzy se zaměřením na problematiku klasifikace, označování a balení chemických látek a směsí a přípravu bezpečnostních listů včetně scénářů expozice.

Klasifikace chemických látek a směsí, Praha, 21. – 22.5. 2014Kurz již proběhl

  • Dva jednodenní kurzy, které společně tvoří celek objasňující pravidla a metody klasifikace chemických látek a směsí dle nařízení (ES) č. 1272/2008 CLP a dle směrnice 1999/45 ES DPD. Účastníci se mohou přihlásit na jeden oba dny semináře.

Biocidy, Praha, 5.6.2014Kurz již proběhl

  • Seminář s podtitulem „Vše, co jste kdy chtěli vědět o biocidech, ale báli jste se zeptat“. Režimy regulace biocidů podle nařízení EP a Rady č. 528/2012 a národní legislativy ČR.

Tvorba bezpečnostních listů a scénáře expozice, Praha, 12.6.2014OBSAZENO, NOVÝ TERMÍN!

  • Prakticky zaměřený kurz, který se bude věnovat přípravě bezpečnostního listu pro chemické látky a směsi v souladu s požadavky Přílohy II nařízení (ES) č. 1907/2006 REACH včetně scénářů expozice.

Těšíme se na Vaši účast!

Zapojte své dodavatele a zákazníky do REACH!

Dostáváte od Vašich zákazníků dotazy k REACH nebo jiné chemické legislativě? Mají Vaši dodavatelé potíže s odpovídáním Vašich dotazů? Doporučte jim základní kurz k problematice REACH!

ReachSpektrum, s.r.o. a VUOS a.s. spolupracují na projektu základních informačních seminářů na téma

  • registrace dle REACH
  • SVHC látky v dodavatelském řetězci
  • klasifikace, označování a balení chemických látek a směsí
  • biocidních přípravků

Tyto kurzy jsou BEZPLATNÉ a jsou určeny těm, kteří jsou v uvedené problematice nováčky a rádi by se dozvěděli více o povinnostech, které jim legislativa může přinést.

Kurzy cílí na široké spektrum Vašich dodavatelů a zákazníků – pomozte nám zvýšit povědomí o problematice chemické legislativy a zkvalitnit její implementaci v České republice! Pomůžete Vašim obchodním partnerům a sobě zlepšením porozumění legislativním požadavkům v dodavatelském řetězci.

Semináře povedou špičky v oblastech chemické legislativy, k dispozici budou odborníci v oborech toxikologie, ekotoxikologie a dalších souvisejících specializacích. V případě zájmu bude zajištěna i účast zástupců dotčených státních orgánů. Semináře budou probíhat podle zájmu v Praze nebo Rybitví (v objektu VUOS).

Zájemci nechť kontaktují buď VUOS (CETA@vuos.com) nebo ReachSpektrum, s.r.o. (info@reachspektrum.eu).

Děkujeme za sdílení této informace s Vašimi obchodními partnery.

 

Prezentace ze semináře "REACH pro dodavatele předmětů"

Děkujeme Vám za účast na semináři. Prezentace přednášejících v elektronické verzi ve formátu .pdf naleznete zde.

Balíček je opatřen heslem, které Vám bylo zasláno na email uvedený v prezenční listině.

Prezentace ze semináře "Chemická legislativa 2014"

Děkujeme Vám za účast na semináři Chemická legislativa 2014. Doufáme, že seminář naplnil Vaše očekávání a přinesl Vám řadu užitečných novinek v oblasti managementu chemických látek. Prezentace v elektronické verzi a formátu pdf jsou nyní ke stažení v sekci Služby | Školení.

Balíček je opatřen heslem, které bylo zasláno na email uvedený v prezenční listině.

1 2 3 4 5 6