Projekt MSP 2018

ReachSpektrum zvítězilo ve výběrovém řízení Ministerstva průmyslu a obchodu ČR veřejné zakázky „Podpůrné aktivity pro MSP spojené s přípravou registrační dokumentace v r. 2018 dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, ve znění pozdějších předpisů (nařízení REACH)“.

Obsahem zakázky je realizace 4 workshopů a 16 konzultačních dnů, které mají za cíl pomoci zejména malým a středním podnikům v přípravách na registraci vyráběných a dovážených chemických látek podle nařízení REACH v roce 2018.

Podrobné informace o projektu, workshopech a konzultacích naleznete v této části.

Pokyny pro dodavatele předmětů

ReachSpektrum ve spolupráci s Českou informační agenturou pro životní prostředí CENIA připravilo překlad příručky, která na řadě příkladů vysvětluje povinnosti pro dodavatele předmětů v rámci nařízení REACH včetně určování obsahu SVHC látek.

Pokračování »

Nová adresa společnosti

ReachSpektrum, s.r.o. se s platností od 2. 6. 2014 přestěhovalo na novou adresu. Najdete nás na Praze 9 u parku Podviní, nedaleko O2 areny. Přesná adresa je Rubeška 393/7, Praha 9 Vysočany, 190 00.

Při stěhování jsme také zrušili pevné telefonní linky. Zastihnete nás výhradně emailem nebo na mobilních číslech. Sídlo společnosti je i nadále shodné s poštovní adresou.

Těšíme se na shledanou s Vámi!

REACH-IT 2.7

Systém REACH-IT obsahuje od nové verze 2.7 (v provozu cca od půlky dubna 2014) několik zásadních změn.

  • REACH-IT je nově JEDINOU cestou komunikace ECHA na podniky (pravděpodobně žádné papírové dopisy, faktury apod.)
  • Jednou otevřená zpráva, kterýmkoliv uživatelem pro Váš podnik, je ZÁVAZNĚ PŘIJATA. Stejné platí 7 dní od doručení zprávy do Vaší schránky i v případě, že tuto zprávu neotevřete. Důsledkem tohoto může být SPUŠTĚNÍ ODPOČTU PRO LHŮTY OBSAŽENÉ VE ZPRÁVĚ.

Doporučujeme, abyste si zkontrolovali správnost kontaktních údajů v REACH-IT a nastavili si upozornění na příchozí zprávy na „Immediately“, tedy ihned po doručení zprávy do schránky. POZOR! Může být nezbytné provést pro všechny uživatele v REACH-IT pro jeden podnik samostatně!

Při prvním přihlášení od vstupu nových podmínek užívání v platnost je nezbytné potvrdit emailovou adresu nebo zadat novou emailovou adresu, na kterou bude zaslán ověřovací odkaz.

Pokud máte s uvedeným procesem jakékoliv problémy, neváhejte se na nás obrátit.

Semináře a kurzy léto 2014

V období květen až červen 2014 jsme pro Vás připravili seminář o problematice biocidů a praktické kurzy se zaměřením na problematiku klasifikace, označování a balení chemických látek a směsí a přípravu bezpečnostních listů včetně scénářů expozice.

Klasifikace chemických látek a směsí, Praha, 21. – 22.5. 2014Kurz již proběhl

  • Dva jednodenní kurzy, které společně tvoří celek objasňující pravidla a metody klasifikace chemických látek a směsí dle nařízení (ES) č. 1272/2008 CLP a dle směrnice 1999/45 ES DPD. Účastníci se mohou přihlásit na jeden oba dny semináře.

Biocidy, Praha, 5.6.2014Kurz již proběhl

  • Seminář s podtitulem „Vše, co jste kdy chtěli vědět o biocidech, ale báli jste se zeptat“. Režimy regulace biocidů podle nařízení EP a Rady č. 528/2012 a národní legislativy ČR.

Tvorba bezpečnostních listů a scénáře expozice, Praha, 12.6.2014OBSAZENO, NOVÝ TERMÍN!

  • Prakticky zaměřený kurz, který se bude věnovat přípravě bezpečnostního listu pro chemické látky a směsi v souladu s požadavky Přílohy II nařízení (ES) č. 1907/2006 REACH včetně scénářů expozice.

Těšíme se na Vaši účast!

1 2 3 4 5 6