Prezentace: Chemická legislativa 2017

V lednu 2017 se uskutečnila již tradiční konference věnovaná novinkám, zkušenostem a poznatkům z praxe v oblasti legislativy chemických látek a směsí. Téměř 80 účastníků si přišlo vyslechnout co se událo, co na podniky čeká v roce 2017 a jak se s výzvami managementu chemikálií popasovali kolegové. Děkujeme Vám za účast, bez Vás by to nebylo ono.

Prezentace z konference naleznete v našem Boxu (odkaz jste obdrželi emailem) a pokud máte problém se zobrazením, umístili jsme je také do příspěvku o konferenci zde.

 

Hledáme superhrdiny!

avenger-clipart-niey4ogxtPro rostoucí poptávku po našich službách hledáme do pražské kanceláře nového kolegu/kolegyni – superhrdinu – do týmu. Máme pro něj nebo pro ni hned několik různých příležitostí:

Pokračování »

Projekt MSP 2018

ReachSpektrum zvítězilo ve výběrovém řízení Ministerstva průmyslu a obchodu ČR veřejné zakázky „Podpůrné aktivity pro MSP spojené s přípravou registrační dokumentace v r. 2018 dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, ve znění pozdějších předpisů (nařízení REACH)“.

Obsahem zakázky je realizace 4 workshopů a 16 konzultačních dnů, které mají za cíl pomoci zejména malým a středním podnikům v přípravách na registraci vyráběných a dovážených chemických látek podle nařízení REACH v roce 2018.

Podrobné informace o projektu, workshopech a konzultacích naleznete v této části.

Pokyny pro dodavatele předmětů

ReachSpektrum ve spolupráci s Českou informační agenturou pro životní prostředí CENIA připravilo překlad příručky, která na řadě příkladů vysvětluje povinnosti pro dodavatele předmětů v rámci nařízení REACH včetně určování obsahu SVHC látek.

Pokračování »

Nová adresa společnosti

ReachSpektrum, s.r.o. se s platností od 2. 6. 2014 přestěhovalo na novou adresu. Najdete nás na Praze 9 u parku Podviní, nedaleko O2 areny. Přesná adresa je Rubeška 393/7, Praha 9 Vysočany, 190 00.

Při stěhování jsme také zrušili pevné telefonní linky. Zastihnete nás výhradně emailem nebo na mobilních číslech. Sídlo společnosti je i nadále shodné s poštovní adresou.

Těšíme se na shledanou s Vámi!

1 2 3 4 5 6