REACH Conference 2017, Průhonice, 22.-23.5.2016

REACH Conference 2017 je pořádána Ekotoxikologickým centrem Bratislava. Spojuje přednášející a účastníky z různých sektorů průmyslu, národní autority, akademickou sféru a další stakeholdery.

Blížící se (poslední) lhůta pro registraci látek podle nařízení REACH bude zejména u malých a středních podniků vyžadovat mnoho příprav a času. Související povinnosti jako např. příprava expozičních scénářů, jejich aplikace a soulad s bezpečnostními listy jsou pak uloženy následným uživatelům dále v dodavatelském řetězci. Není možné zapomenout ani na látky vzbuzující mimořádné obavy, tzv. SVHC látky, které jsou podrobeny procesu povolování. To vše bude diskutováno na REACH Conference 2017.

Konference se speciálně zaměřuje na problematiku implementace REACH a CLP v malých a středních podnicích. Jazykem konference je angličtina.

ReachSpektrum je partnerem konference, více informací se dozvíte na http://reachconference.eu.

Prezentace: Chemická legislativa 2017

V lednu 2017 se uskutečnila již tradiční konference věnovaná novinkám, zkušenostem a poznatkům z praxe v oblasti legislativy chemických látek a směsí. Téměř 80 účastníků si přišlo vyslechnout co se událo, co na podniky čeká v roce 2017 a jak se s výzvami managementu chemikálií popasovali kolegové. Děkujeme Vám za účast, bez Vás by to nebylo ono.

Prezentace z konference naleznete v našem Boxu (odkaz jste obdrželi emailem) a pokud máte problém se zobrazením, umístili jsme je také do příspěvku o konferenci zde.

 

Hledáme superhrdiny!

avenger-clipart-niey4ogxtPro rostoucí poptávku po našich službách hledáme do pražské kanceláře nového kolegu/kolegyni – superhrdinu – do týmu. Máme pro něj nebo pro ni hned několik různých příležitostí:

Pokračování »

Projekt MSP 2018

ReachSpektrum zvítězilo ve výběrovém řízení Ministerstva průmyslu a obchodu ČR veřejné zakázky „Podpůrné aktivity pro MSP spojené s přípravou registrační dokumentace v r. 2018 dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, ve znění pozdějších předpisů (nařízení REACH)“.

Obsahem zakázky je realizace 4 workshopů a 16 konzultačních dnů, které mají za cíl pomoci zejména malým a středním podnikům v přípravách na registraci vyráběných a dovážených chemických látek podle nařízení REACH v roce 2018.

Podrobné informace o projektu, workshopech a konzultacích naleznete v této části.

Pokyny pro dodavatele předmětů

ReachSpektrum ve spolupráci s Českou informační agenturou pro životní prostředí CENIA připravilo překlad příručky, která na řadě příkladů vysvětluje povinnosti pro dodavatele předmětů v rámci nařízení REACH včetně určování obsahu SVHC látek.

Pokračování »

1 2 3 4 5