Dopis ředitele SCHP ČR k registraci REACH

Ředitel Svazu chemického průmyslu ČR zaslal v souvislosti s blížící se registrační lhůtou členským organizacím Svazu dopis s připomínkou hlavních úskalí úspěšné registrace. Znění a oficiální podobu můžete nalézt na stránkách SCHP ČR.

Třetí a poslední vlna končí 31/5/2018 a platí pro všechny látky v množství 1 t/rok a vyšším bez ohledu na jejich nebezpečnost – registrují se látky bezpečné i klasifikované jako nebezpečné.

REACH MSP 2018: Workshop 5 REACH-IT

V rámci projektu REACH MSP 2018 jsme ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR připravili extra workshop, který je věnován práci se systémem REACH-IT. Vzhledemk omezené kapacitě je možné volit ze dvou dnů – 18. 5. nebo 19.5. 2017.

Podrobnosti a přihlášku naleznete zde.

Vystavujeme na Chemical Watch EXPO 2017


ReachSpektrum vystavuje na akci Chemical Watch Expo: REACH into the Future. Událost se koná v Berlíně ve dnech 25-26.4.2017 a naše společnost se na ní zařadí po bok renomovaných dodavatelů služeb pro chemický průmysl. Hlavním mottem výstavy bude příprava na registrační lhůtu v roce 2018.

My v Berlíně představíme ENVIGATE, portál pro vyhledávání dodavatelů pro chemický průmysl. Kromě toho se budete moci zúčastnit řady workshopů a přednášek, popovídat si s naší konkurencí… ehm. Nejraději ale budeme, když se zastavíte u nás! Budeme na stánku číslo 16, v přízemí Courtyard Berlin City Centre, Axel-Springer-Straße 55, 10117 Berlin.

REACH Conference 2017, Průhonice, 22.-23.5.2016

REACH Conference 2017 je pořádána Ekotoxikologickým centrem Bratislava. Spojuje přednášející a účastníky z různých sektorů průmyslu, národní autority, akademickou sféru a další stakeholdery.

Blížící se (poslední) lhůta pro registraci látek podle nařízení REACH bude zejména u malých a středních podniků vyžadovat mnoho příprav a času. Související povinnosti jako např. příprava expozičních scénářů, jejich aplikace a soulad s bezpečnostními listy jsou pak uloženy následným uživatelům dále v dodavatelském řetězci. Není možné zapomenout ani na látky vzbuzující mimořádné obavy, tzv. SVHC látky, které jsou podrobeny procesu povolování. To vše bude diskutováno na REACH Conference 2017.

Konference se speciálně zaměřuje na problematiku implementace REACH a CLP v malých a středních podnicích. Jazykem konference je angličtina.

ReachSpektrum je partnerem konference, více informací se dozvíte na http://reachconference.eu.

Prezentace: Chemická legislativa 2017

V lednu 2017 se uskutečnila již tradiční konference věnovaná novinkám, zkušenostem a poznatkům z praxe v oblasti legislativy chemických látek a směsí. Téměř 80 účastníků si přišlo vyslechnout co se událo, co na podniky čeká v roce 2017 a jak se s výzvami managementu chemikálií popasovali kolegové. Děkujeme Vám za účast, bez Vás by to nebylo ono.

Prezentace z konference naleznete v našem Boxu (odkaz jste obdrželi emailem) a pokud máte problém se zobrazením, umístili jsme je také do příspěvku o konferenci zde.

 

1 2 3 4 5 6