Prezentace: Konference Chemická legislativa 2017

chemicka-legislativa-2017

V lednu 2017 se uskutečnila již tradiční konference věnovaná novinkám, zkušenostem a poznatkům z praxe v oblasti legislativy chemických látek a směsí. Téměř 80 účastníků si přišlo vyslechnout co se událo, co na podniky čeká v roce 2017 a jak se s výzvami managementu chemikálií popasovali kolegové. Děkujeme Vám za účast, bez Vás by to nebylo ono.

Prezentace z konference naleznete v našem Boxu (odkaz jste obdrželi emailem) a pokud máte problém se zobrazením, umístili jsme je také do příspěvku o konferenci zde.

 

Hledáme superhrdiny!

avenger-clipart-niey4ogxtPro rostoucí poptávku po našich službách hledáme do pražské kanceláře nového kolegu/kolegyni – superhrdinu – do týmu. Máme pro něj nebo pro ni hned několik různých příležitostí:

Pokračování »

Registrace na workshop 3 a 4 a konzultační dny spuštěna!

Spustili jsme registraci na Workshop 3 a 4 v rámci projektu REACH MSP 2018. Tyto workshopy budou mít shodný obsah a jsou oba zaměřeny na problematiku registrace chemických látek podle nařízení REACH v roce 2018. Zajistěte si místo již dnes, zaregistrujte se zde!

Kromě workshopů se můžete přihlásit také na individuální konzultaci k problematice REACH či CLP. Konzultační dny budou probíhat v Praze i v regionech od října 2016 do dubna 2017. Seznam dostupných termínů naleznete zde.

Projekt MSP 2018

ReachSpektrum zvítězilo ve výběrovém řízení Ministerstva průmyslu a obchodu ČR veřejné zakázky „Podpůrné aktivity pro MSP spojené s přípravou registrační dokumentace v r. 2018 dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, ve znění pozdějších předpisů (nařízení REACH)“.

Obsahem zakázky je realizace 4 workshopů a 16 konzultačních dnů, které mají za cíl pomoci zejména malým a středním podnikům v přípravách na registraci vyráběných a dovážených chemických látek podle nařízení REACH v roce 2018.

Podrobné informace o projektu, workshopech a konzultacích naleznete v této části.

Pokyny pro dodavatele předmětů

ReachSpektrum ve spolupráci s Českou informační agenturou pro životní prostředí CENIA připravilo překlad příručky, která na řadě příkladů vysvětluje povinnosti pro dodavatele předmětů v rámci nařízení REACH včetně určování obsahu SVHC látek.

Pokračování »

1 2 3 4