Registrace na workshop 3 a 4 a konzultační dny spuštěna!

Spustili jsme registraci na Workshop 3 a 4 v rámci projektu REACH MSP 2018. Tyto workshopy budou mít shodný obsah a jsou oba zaměřeny na problematiku registrace chemických látek podle nařízení REACH v roce 2018. Zajistěte si místo již dnes, zaregistrujte se zde!

Kromě workshopů se můžete přihlásit také na individuální konzultaci k problematice REACH či CLP. Konzultační dny budou probíhat v Praze i v regionech od října 2016 do dubna 2017. Seznam dostupných termínů naleznete zde.

Projekt MSP 2018

ReachSpektrum zvítězilo ve výběrovém řízení Ministerstva průmyslu a obchodu ČR veřejné zakázky „Podpůrné aktivity pro MSP spojené s přípravou registrační dokumentace v r. 2018 dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, ve znění pozdějších předpisů (nařízení REACH)“.

Obsahem zakázky je realizace 4 workshopů a 16 konzultačních dnů, které mají za cíl pomoci zejména malým a středním podnikům v přípravách na registraci vyráběných a dovážených chemických látek podle nařízení REACH v roce 2018.

Podrobné informace o projektu, workshopech a konzultacích naleznete v této části.

Konference "Chemická legislativa 2016", Praha, 21.1.2016

 

Pokyny pro dodavatele předmětů

ReachSpektrum ve spolupráci s Českou informační agenturou pro životní prostředí CENIA připravilo překlad příručky, která na řadě příkladů vysvětluje povinnosti pro dodavatele předmětů v rámci nařízení REACH včetně určování obsahu SVHC látek.

Pokračování »

Nová adresa společnosti

ReachSpektrum, s.r.o. se s platností od 2. 6. 2014 přestěhovalo na novou adresu. Najdete nás na Praze 9 u parku Podviní, nedaleko O2 areny. Přesná adresa je Rubeška 393/7, Praha 9 Vysočany, 190 00.

V tuto chvíli nefungují naše dřívější pevné telefonní linky, zastihnete nás výhradně emailem nebo na mobilních číslech. V platnosti dosud zůstává sídlo naší firmy, poštu nám, prosím, raději zasílejte už na novou adresu.

Všechny kurzy a školení mají místo konání uvedeno přímo v podrobnostech akce. Změna adresy naší společnosti nemá vliv na místo konání.

Těšíme se na shledanou s Vámi!

1 2 3 4