Vystavujeme na CPhI Worldwide 2017!

Zveme Vás k návštěvě stánku 110G72 na společné ploše České republiky na veletrhu CPhI Worldwide 2017 ve Frankfurtu nad Mohanem. Zastavte se, popovídáme si o manamegemtnu chemických látek u Vás ve firmě a sami uvidíte, co vše pro Vás umíme a chceme udělat.

Nové kurzy pro období podzim/zima 2017

Po létě jsme plní sil a rozhodně jsme nezaháleli. Pro podzimní období jsme pro Vás připravili řadu seminářů a kurzů. Zejména v označování dojde od roku 2018 k důležitým změnám, proto jsme pro Vás připravili seminář Novinky v označování, který Vás s nimi seznámí a bezpečně provede úskalím označování látek a směsí podle CLP a navazující legislativy.

Stranou nezůstávají ani biocidní přípravky. S narůstajícím počtem schválených účinných látek se zvyšuje také pravděpodobnost, že pro Vaše přípravky budete muset požádat o povolení a vzájemné uznání. Kurz Biocidy se zaměřen na informace o platné legislativě a praktické kroky při uvádění biocdiních přípravků na trh.

A konečně REACH, který mílovými kroky spěje do velkého finále! Poslední registrační lhůta v roce 2018 pro látky v množství 1-100 t/rok se neúprosně blíží a my chceme, abyste byli připraveni: kurz REACH pro začátečníky je určen hlavně těm, kteří se zrovna probudili nebo prostě všem, kteří jsou v problematice REACH noví. Srdcem systému je REACH-IT, kterému věnujeme samostatný kurz a naučíme Vás založit účet, oznámit klasifikaci podle CLP, oznámit použití SVHC látek, pracovat se SIEF a celý Váš účet spravovat. Na kurzu IUCLID6 se dozvíte, jak vytvořit registrační dokumentaci v IUCLID6 a to včetně verze CLOUD, která byla nedávno spuštěna agenturou ECHA. Můžete si také přinést vlastní návrh dokumentace v IUCLID a odladit ji s lektorem! Téměř expertní kurz jsme si nechali nakonec: Scénáře expozice podle REACH – vše co jste chtěli vědět o tvorbě ES pro takzvané e-SDS – rozšířené bezpečnostní listy, které letos tak ráda kontroluje Česká inspekce životního prostředí…

Za včasné přihlášení a pro ty, kteří přijedou s kolegyní nebo kolegou máme nachystanou slevu 😉 Pro ty ostatní máme „jen“ ty nejkvalitnější lektory a odpovědi na Vaše otázky. Přihlaste se ještě dnes! Těšíme se na Vás.

REACH MSP 2018: IUCLID6 CLOUD

V rámci projektu REACH MSP 2018 jsme ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR připravili tentokrát už úplně poslední konzultační den, který bude věnován horké novince: IUCLID6 CLOUD. Toto řešení připravené agenturou ECHA si klade za cíl zjednodušit přípravu registrační dokumentace pro malé a střední podniky. Není potřeba instalovat žádný program, vše běží na webových stránkách! Kromě představení funkcí a ukázky práce s IUCLID6 CLOUD budou mít účastníci možnost konzultovat přípravu jejich vlastní registrace v běžném IUCLID6 nebo problematiku registrace obecně. Konzultační den k IUCLID proběhne 8.11.2017 v Praze, podrobnosti a přihlášku naleznete zde.

Dopis ředitele SCHP ČR k registraci REACH

Ředitel Svazu chemického průmyslu ČR zaslal v souvislosti s blížící se registrační lhůtou členským organizacím Svazu dopis s připomínkou hlavních úskalí úspěšné registrace. Znění a oficiální podobu můžete nalézt na stránkách SCHP ČR.

Třetí a poslední vlna končí 31/5/2018 a platí pro všechny látky v množství 1 t/rok a vyšším bez ohledu na jejich nebezpečnost – registrují se látky bezpečné i klasifikované jako nebezpečné.

REACH MSP 2018: Workshop 5 REACH-IT

V rámci projektu REACH MSP 2018 jsme ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR připravili extra workshop, který je věnován práci se systémem REACH-IT. Vzhledemk omezené kapacitě je možné volit ze dvou dnů – 18. 5. nebo 19.5. 2017.

Podrobnosti a přihlášku naleznete zde.

1 2 3 4 5