Chemická legislativa 2018, 18.1.2018, Praha

Hned ze začátku roku a chtělo by se říct: jdeme do finále! V roce 2018 uplyne poslední registrační lhůta pro látky vyráběné nebo dovážené v množství 1 t/rok a vyšším.

Ale registrace je jen začátek – rozběhla se také naplno autorizace, kontroly expozičních scénářů, připravují se kontroly výrobců předmětů. Novinky přináší i jiné legislativní předpisy. Na tradiční „novoroční“ konferenci se seznámíte s novinkami v chemické legislativě za účasti pracovníků státní správy, kontrolních orgánů a vašich kolegů z průmyslové praxe.

Přijďte načerpat nové poznatky, diskutovat s kolegy a podělit se o Vaše zkušenosti!

enviweb-logo-tisk-velke-color

Záštitu nad konferencí převzal Svaz chemického průmyslu ČR. Mediálním partnerem je portál Enviweb a magazín Průmyslová ekologie.

Rámcový program konference

Chemický průmysl v ČR

Chemické látky – nařízení REACH a CLP, BIOCIDY

  • Informace z výborů ECHA (MSC, RAC, SEAC) a Správní Rady ECHA
  • Kontrolní činnost v oblasti chemických látek a směsí (ČIŽP, HS)
  • SVHC látky
  • Novinky v CLP od roku 2018, UFI kódy
  • Nařízení EP a Rady (EU) č. 528/2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání

Přeprava a skladování nebezpečných chemických látek a směsí dle ADR

Regulace nebezpečných látek v elektronice – RoHS

Další témata a informace

  • Konfliktní minerály
  • Manuální kontroly dossierů ECHA
  • Soudní spory s Agenturou
  • Zkušenosti kolegů z podniků s implementací REACH

Diskuze, konzultace s odborníky na chemickou legislativu

Termín: 18.1.2018, 9.00 – 16.00
Místo konání: Rosmarin Business Center
Dělnická 213/12
170 00 Praha 7 Holešovice
mapa
Termín pro závazné přihlášení: Přihlašování je uzavřeno
Způsob přihlášení: ONLINE formulářem
Ke stažení: Pozvánka

Program – časový

Program – bloky

Účastníci jsou přijímáni dle pořadí došlých přihlášek. V ceně je zahrnuto drobné občerstvení v průběhu semináře a oběd.