Chemická legislativa 2018, 18.1.2018, Praha

Hned ze začátku roku a chtělo by se říct: jdeme do finále! V roce 2018 uplyne poslední registrační lhůta pro látky vyráběné nebo dovážené v množství 1 t/rok a vyšším.

Ale registrace je jen začátek – rozběhla se také naplno autorizace, kontroly expozičních scénářů, připravují se kontroly výrobců předmětů. Novinky přináší i jiné legislativní předpisy. Na tradiční „novoroční“ konferenci se seznámíte s novinkami v chemické legislativě za účasti pracovníků státní správy, kontrolních orgánů a vašich kolegů z průmyslové praxe.

Přijďte načerpat nové poznatky, diskutovat s kolegy a podělit se o Vaše zkušenosti!

enviweb-logo-tisk-velke-color

Záštitu nad konferencí převzal Svaz chemického průmyslu ČR. Mediálním partnerem je portál Enviweb a magazín Průmyslová ekologie.

Rámcový program konference

 • CHEMICKÝ PRŮMYSL ČR – Výzvy pro rok 2018
 • CHEMICKÉ LÁTKY – NAŘÍZENÍ REACH A CLP
  • Informace z výborů ECHA (MSC, RAC, SEAC) a Správní Rady ECHA
  • Kontrolní činnost v oblasti chemických látek a směsí
  • SVHC látky – povolování pro dodavatele a následné uživatele
  • Endokrinní disruptory
 • BIOCIDY
  • Nařízení EP a Rady (EU) č. 528/2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání
  • Zákon o biocidech
 • PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ NEBEZPEČNÝCH CHEMICKÝCH LÁTEK A SMĚSÍ
 • DALŠÍ TÉMATA A INFORMACE
  • Informační požadavky pro registraci v roce 2018
  • Hodnocení rizik pro vlastní použití
  • Praktické zkušenosti s implementací REACH
  • Diskuze, konzultace s odborníky na chemickou legislativu
Termín: 18.1.2018, 9.00 – 16.00
Místo konání: Rosmarin Business Center
Dělnická 213/12
170 00 Praha 7 Holešovice
mapa
Termín pro závazné přihlášení: 12.1.2017 do 12:00
Způsob přihlášení: ONLINE formulářem
Ke stažení:

Účastníci jsou přijímáni dle pořadí došlých přihlášek. V ceně je zahrnuto drobné občerstvení v průběhu semináře a oběd.

Přihláška

Cena za účast na konferenci je: 3600 Kč*

*Pro zaměstnance členských organizací SCHP ČR a smluvní klienty ReachSpektrum, s.r.o. činí poplatek za konferenci 3100 Kč. Před odesláním přihlášky zkontrolujte zaškrtnutí příslušného políčka.

Přihlásíte-li se do 22.12.2017 automaticky obdržíte slevu ve výši 10 % jako bonus za včasnou registraci! Stejnou slevu obdržíte při registraci dvou a více účastníků ze stejné společnosti.

Po odeslání registrace přijde na Vámi zadaný email souhrn Vaší přihlášky. Faktura bude vystavena po konání semináře/kurzu. V případě, že máte s přihlášením jakýkoliv problém, neváhejte nás kontaktovat. Uvedené ceny jsou bez DPH v platné výši.