Novinky v označování, Praha, 13.12.2017

Nařízení CLP vyžaduje, aby výrobci, dovozci a následní uživatelé chemických látek a směsí označili své produkty klasifikované jako nebezpečné v souladu s nařízením ES č.1272/2008 CLP.  

Připravili jsme pro Vás seminář, který Vás provede novinkami v označování chemických látek a směsí platnými nejen od února 2018. Lektor: Ing. Hana Krejsová

Rámcový program

  • Základní principy označování podle CLP (výjimky, doplňky na štítcích, novela CLP a nové P věty na štítek – platné od 02/2018), včetně návodu k označování na stránkách ECHA
  • Vztah označování dle CLP a dle ADR.
  • Doplňující označení na obalech z jiných předpisů – detergenty, biocidy, zákon o ovzduší.
  • Informace o UFI kódech na štítcích – podle nařízení 2017/542.
  • Novela nařízení vlády 11/2002 Sb., označování velkých nádob, skladů a provozních nádob.
  • Praktické příklady označování včetně nejčastějších chyb na obalech.
Termín školení: 13.12.2017 od 9 do 16 hod
Místo konání: ReachSpektrum, s.r.o.
Rubeška 393/7
Praha 9 Vysočany
mapa
Termín pro příhlášení: 11.12.2017
Ke stažení:

Počet účastníků je z kapacitních důvodů omezen na 12 osob! Účastníci jsou přijímáni dle pořadí došlých přihlášek. V průběhu školení bude pro účastníky zajištěno drobné občerstvení a oběd.

Přihláška

Cena za účast na kurzu je 4900 Kč*.

*Pro zaměstnance členských organizací SCHP ČR a smluvní klienty ReachSpektrum, s.r.o. činí poplatek za kurz 4400 Kč. Před odesláním přihlášky zkontrolujte zaškrtnutí příslušného políčka. Uvedené ceny jsou bez DPH v platné výši.

Přihlásíte-li se do 18.11.2017 automaticky obdržíte slevu ve výši 10 % jako bonus za včasnou registraci! Stejnou slevu obdržíte při registraci dvou a více účastníků ze stejné společnosti.

Po odeslání registrace přijde na Vámi zadaný email souhrn Vaší přihlášky. Faktura bude vystavena po konání semináře/kurzu. V případě, že máte s přihlášením jakýkoliv problém, neváhejte nás kontaktovat.